Morddömd vill fria medbrottsling


En 33-årig livstidsdömd man kan vara oskyldig till mordet som han dömts för. En 56-åring, också han dömd till livstid, tar på sig hela skulden för det dödande skottet mot en 49-årig man i Hjärnarp i Skåne 2005.

-Den andre är helt oskyldig, säger 56-åringen, som framträder med namn och bild i tidningen Kvällsposten.

Därmed kan 33-åringen begära resning och hoppas bli frikänd i en ny rättegång. Men det är långt ifrån säkert att 56-åringens bekännelse räcker för att Högsta domstolen ska gå med på resning.

-Det är inte helt ovanligt att en tilltalad ändrar sina uppgifter när domen vunnit laga kraft. Det går inte generellt att säga vad en sådan här bekännelse betyder, man måste titta på hela målet, säger Stefan Johansson, byråchef hos Riksåklagaren.

Mordet i Hjärnarp blev känt för sin koppling till danskvällar i Sydsverige. Två män, 56-åringen från Halmstad och 49-åringen från Hjärnarp, dansade flitigt med samma kvinna och fattade tycke för henne. Trots att det aldrig var någon riktig kärleksaffär kom 56-åringen att uppfatta Hjärnarpsbon som en rival. Han engagerade en 41-årig man, som sedan i sin tur tog kontakt med 33-åringen, för att först skrämma och sedan misshandla rivalen.

Så småningom kom diskussionen de tre männen emellan allt mer att gälla mord på Hjärnarpsbon.

Denne sköts ner på garageuppfarten till sitt hus en januarikväll 2005. Tingsrätten kunde inte döma någon av de tre männen för mord. Men hovrätten i Malmö kom fram till att 56-åringen och 33-åringen samarbetat om dådet så tätt att båda fick livstids fängelse. Den tredje inblandade, 41-åringen, fick bara ett kortare straff.

Berättelsen som 56-åringen nu presenterar i Kvällsposten går ut på att han ensam var på plats med en pistol när 49-åringen kom hem, men att han bara tänkt skjuta för att skrämmas. Det dödande skottet i huvudet på rivalen ska ha avlossats av misstag.

I intervjun trycker 56-åringen hårt på att den andre livstidsdömde måste frikännas. Men om rätten godtar hans nya berättelse kan även 56-åringen själv hoppas på mildare straff.

-Han har redan begärt resning en gång, men fått avslag, berättar Mikael Niklasson, hans advokat i mordrättegångarna.