Mord på lärare i Kina pekar på problemet med ”kvarlämnade barn”
Barn i byn Xianghe i södra Kina, 19 juni 2015. Över 60 miljoner kinesiska barn lever utan sina föräldrar, eftersom dessa arbetar på annan ort. (Johannes Eisele/AFP/Getty Images)


Ett mord på en lärare i södra Kina nyligen har återigen satt frågan om ”kvarlämnade barn” under debatt. Enligt undersökningar löper de barn till migrantarbetare som lämnas helt ensamma både större risk att begå brott och att själva utsättas för brott.

I Hunanprovinsen i södra Kina blev en 52-årig lärare rånad och misshandlad till döds av tre barn den 18 oktober, rapporterade statliga Beijing News. Barnen, som var 11, 12 och 13 år gamla, gömde sig inte efter mordet, utan tog pengarna och gick till ett internetcafé, där de senare greps av polis.

Alla de tre misstänkta barnen är så kallade ”kvarlämnade barn”, alltså barn till migrantarbetare som lämnat landsbygden för att kunna få jobb i städer. Kinas stränga hushållsregistreringssystem innebär att man inte har rätt till skolgång utanför det område man är bokförd i, och migrantarbetare tillåts inte att registrera sig i de städer de arbetar. Därför lämnar många barnen hemma.

”Barn måste tillåtas att gå i skolan i närheten av där de bor, inte enligt hushållsregistreringen. Det här är det enda som kan minska antalet kvarlämnade barn och ge dem ett normalt familjeliv.” – Ekonomen och skribenten He Qinglian

De här barnen, som är så många som 61 miljoner enligt statlig statistik, bor på annan plats än sina föräldrar och träffar dem i stort sett aldrig. En del pratar inte ens med sina föräldrar i telefon vid ledigheter och lov. Omkring två miljoner tros lämnas helt utan tillsyn.

Förutom att många av de här barnen är fattiga, så leder bristen på föräldratillsyn också till att de blir väldigt utsatta. Den här gruppen svarar för omkring 70 procent av brottsligheten bland minderåriga i landet, trots att de bara utgör 20 procent av den sammanlagda barnpopulationen. Brottsligheten i den här gruppen har också ökat med i snitt 13 procent per år de senaste åren, allt enligt statistik från Kinas högsta domstol.

Barnen utsätts också ofta för brott. Enligt statliga nyhetsbyrån Xinhua utsattes över 2 500 flickor under 14 år för sexuella övergrepp i den sydliga provinsen Guangdong under de tre senaste åren. I april 2014 rapporterades om en lärare i en by i Guizhouprovinsen som hade våldtagit tolv flickor som var mellan åtta och nio år gamla. Samtliga var ”kvarlämnade barn”.

He Qinglian, en kinesisk ekonom och skribent som bor i USA, skrev i en artikel i Voice of America att den långsiktiga lösningen på detta måste vara att återförena migrantarbetarna med sina föräldrar.

”Den kinesiska regeringen måste acceptera verkligheten genom att tillåta urbana ’byar’ och sänka levnadskostnaderna i städerna. Barn måste tillåtas att gå i skolan i närheten av där de bor, inte enligt hushållsregistreringen”, skrev hon. ”Det här är det enda som kan minska antalet kvarlämnade barn och ge dem ett normalt familjeliv.”

Rapportering av Jenny Li och Leo Timm