Montrealtidning - en röst för Kinas regim
Crescent Chau, utgivare av den kinesiska tidningen Les Presses Chinoises i Montreal och av anti-Falun Gong-tabloidtidningar. (Foto från internet).


I augusti förra året hittade Montreals tidningsutgivare Crescent Chau något sätt för att få pengar till att trycka och helt gratis över hela landet distribuera 100 000 exemplar av en speciell 32-sidig tabloidtidning utan en enda annons.

I tidningen saknades det inte endast annonser utan den var också utan helt vanliga nyheter. Alla 32 sidorna var fulla med artiklar som fördömde Falun Gongs spirituella grupp som förföljs av Kinas kommunistiska regim på fastlandskina.

Det var en stor bedrift av Chau vars egna kinesiska tidning Les Presses Chinoises endast har en upplaga på 6000 och begränsad distribution till enbart Montreal. Ungefär 100 exemplar distribueras i Ottawa.

Men det överraskade inte Chen Yonglin, en tidigare diplomat på det kinesiska konsulatet i Sydney, Australien, som nyligen besökte Kanada och varnade för att kinesiska spioner och frontorganisationer liksom de, vars måltavlor är grupper som förföljs av Kinas regim, är utbredda i Kanada.

– Det är självklart att Les Presses Chinoises samarbetar med den kinesiska ambassaden och konsulatet och har blivit en torped och ett verktyg för propagandan åt det kinesiska kommunistpartiet här, säger Chen.

– Det är mycket troligt att kostnaderna för tryckning kom direkt från den kinesiska ambassaden och konsulatet – innehållet tycks mestadels ha framställts och ordnats av KKP, enligt Chen.

Chen stödjer sina påståenden på dokument från kinesiska konsulatet i Sydney

Med namnet ”Speciell arbetsgrupp för anti-Falun Gong” och daterad den 7 februari 2001 tar den upp förpliktelser för medlemmarna i anti-Falun Gong-gruppen där alla avdelningscheferna på konsulatet var med.

Chefen för politikavdelningen hade till exempel på sitt ansvar ”att rekommendera” anti-Falun Gong-artiklar från de statligt drivna medierna i Kina för att användas i kinesiskspråkig media utomlands och att skriva anti-Falun Gong-artiklar för publicering i kinesiskspråkig media.

Kulturavdelningens chef anklagades för att ha sänt sådana artiklar till politiker och media.

Chau förnekar att han tar order från de kinesiska myndigheterna. Han framställer sitt motstånd mot Falun Gong som ett personligt ”korståg”.

Medan Chau säger att han strävar efter att eliminera Falun Gong i Kanada, medger han att han inte har intervjuat Falun Gong-utövare för berättelser som han publicerat och inte heller har han läst Falun Gongs undervisning.

Chau nekar till att ha fått betalt för att publicera anti-Falun Gong-tidningen

Men enligt en annan kinesspråkig media i Montreal hade källan till Chaus första anti-Falun Gong-artiklar, en kvinna kallad He Bing, erbjudit sig att betala ”vad det kostade” för att få sina anti-Falun Gong-artiklar publicerade i kinesiskspråkig tidning. Tillförlitliga källor berättade för Epoch Times att CSIS (Kanadas Säpo) har undersökt He och tror att hon är en kinesisk agent.

Flera andra kinesiska tidningar tackade enligt uppgifter nej till henne innan hennes artiklar publicerades i Chaus Les Presses Chinoises.

I sina artiklar, som först kom ut som betalda annonser, anklagade He Bing Falun Gong-utövare för allt möjligt från att suga ut blod till bestialiska mord och självmord. Hon kallade Falun Gong-utövare ”sinnessjuka,” ”dumma” och ”virrpannor.”

Professor David Ownby vid University of Montreal, en expert på populära kinesiska religioner som har studerat Falun Gong, kallade uttalanden för ”ogrundad smuts som hällts på tidningssidan” och sade att han inte sett något som skulle antyda att det finns någon sanning i Hes anklagelser.


Torontos polis förhör Lu Ping i Asian Farm speceriaffär i nordostligt Toronto om hans distribution av Crescent Chaus senaste anti-Falun Gongtabloid den 30 juni 2007. (Foto: NTDTV).

Torontos polis förhör Lu Ping i Asian Farm speceriaffär i nordostligt Toronto om hans distribution av Crescent Chaus senaste anti-Falun Gongtabloid den 30 juni 2007. (Foto: NTDTV).

Men Chau fortsatte att publicera sådant innehåll även efter det att två Québecs domstolar beordrat honom att stoppa det och kallade utövare till och med för ”statens fiender.”

I februari 2001 publicerade Chau sin första speciella anti-Falun Gong-utgåva som innehöll en vädjan som uppmanade det kinesiska samhället att ”förena sig” i ”fördömandet av Falun Gong.”

He Bing återvände till Kina och visades upp i den kinesiska statliga median som en hjälte i kriget mot Falun Gong.

Chau blev också något slags kändis i kinesiska tidningar i fastlandskina. Han deltog i konferenser i Kina som lanserade ”informationsutbyte och samarbete i affärer” mellan utlandets och fastlandets kinesiska media. Staten citerade Chaus uttalande om att den kinesiska regimen ”borde förstärka sina förbindelser till utländska kinesiska samhällen.”

Chaus anti-Falun Gong-ansträngningar rapporterades i Kinas statliga media med anspelning på att Les Presses Chinoises inte bara var en lokal tidning i Montreal utan ”Kanadas Les Presses Chinoises.”

Bevakningen av Chau var så överväldigande att vissa fastlandskineser trodde att den kanadensiska regeringen också hade bannlyst Falun Gong.

– Mina föräldrar i Kina var oroliga för mig. De såg alla artiklarna och tänkte att Kanada också hade börjat förfölja Falun Gong, sade Yang Hui, en av Montreal-områdets Falun Gong-utövare som namngavs i Chaus artiklar.

I augusti 2006 publicerade Chau sin första landsomfattande anti-Falun Gong-tidning som spreds så långt västerut som till Vancouver.

Hans ansträngningar passerade inte obemärkt. Inom fyra dagar efter att denna ”speciella utgåva” hade börjat distribueras publicerade websajten för fastlandskinas Peoples Daily, Kinas kommunistpartiets officiella tidning, en artikel där man lovordade Chau.

– The Justice Special Edition [tidningen hade också det engelska namnet Truth Magazine] har 32 sidor med en distribution av över 100 000 exemplar. På första sidan finns utgivaren Crescent Chaus specialartikel… Den är mycket skarp, innehållsrik och kraftull, sade Peoples Daily.

Chau härmade i tidningen den kinesiska regimens officiella linje mot Falun Gong och anklagade gruppen för allt ifrån att hålla sig undan medicinsk behandling till mord och självmord.

Sådana anklagelser är grundlösa, säger grupper för mänskliga rättigheter som till exempel Human Rights Watch, men dessa anklagelser har använts mot gruppen för att rättfärdiga regimens våldsamma förtryck, som började 1999.

Chau använde dessa påståenden för att skapa opposition mot Falun Gong i Kanada.

– Alla borde ansluta sig till insatser mot Falun Gong. Vi måste förena oss för att fördöma (Falun Gongs grundare) Li Hongzhi och Falun Gong, skrev Chau.

Ett nytt angreppssätt

Den fjärde utgåvan av Chaus Truth Magazine drabbade Torontos gator. Som vid tre tidigare tillfällen kommer den i kölvattnet på någon särskilt dålig pressnyhet för den kinesiska regimen.

En föregående upplaga publicerades efter det att en tidigare minister för Stillahavsområdet, David Kilgour och advokaten David Matas hade publicerat sin rapport med slutsatser att den kinesiska regimen stjäl organ från levande Falun Gong-utövare, som är internerade i Kina, för att sedan sälja organen i en lönsam organhandel.

Den andra upplagan kom när den kinesspråkiga TV-stationen New Tang Dynasty Television satte upp en framträdande kinesisk nyårsgala som innehöll en scen med Falun Gong- förföljelsen i Kina. Denna upplaga distribuerades också till de kanadensiska parlamentsledamöterna.

Denna gång kom den speciella utgåvan efter besöket av den tidigare diplomaten Chen, som beskrev de kinesiska frontorganisationerna i Kanada, där han speciellt åberopade Nation Congress of Chinese Canadians (NCCC).

Den senaste utgåvan är 16 sidor och har inget om Falun Gong på omslaget. I stället finns en stor huvudrubrik med ”Kommer ditt Maple Card (kanadensarna identitetskort) att löpa ut?” Men i tidningen är de 15 kvarstående sidorna ägnade åt angrepp på Falun Gong.

Denna utgåva upprepar många av samma skymfningar mot Falun Gong. Den siktar också på Chen och på Epoch Times som rapporterade Chens kommentarer och försvarar prominenta NCCC-ledare som namngavs av rapporten i Epoch Times.

Chau manar kinesiska kanadensare att ”förenas för att besegra” det som han kallar ”onda” Falun Gong och Chen Yonglin.

Även om Chaus förlag ligger i Montreal, tycks underligt nog den senaste upplagan av Truth Magazine endast ha distribuerats i Toronto där de tre i Epoch Times namngivna NCCC-ledarna David Lim, Hughes Eng och Ping Tan bor

Polisinblanding

Därifrån blir vägarna än märkligare.

Sedan Truth Magazines augustiupplaga 2006 kom ut har polisen i flera kanadensiska städer undersökt om tidningen kan anses vara hatpropaganda.


Lu Ping framför sin Dodge Grand Caravan full med buntar av ”Truth Magazine”, en anti-Falun Gong-tidning som benämns som hatpropaganda. (Foto: NTDTV)

Lu Ping framför sin Dodge Grand Caravan full med buntar av ”Truth Magazine”, en anti-Falun Gong-tidning som benämns som hatpropaganda. (Foto: NTDTV)

På lördagseftermiddag konfronterade Torontopolisen ett bud med Truth Magazines i en speceriaffär i nordöstra staden. Han uppgav sig heta Lu Ping.

Polisen frågade Lu vem som hade anlitat honom att distribuera tidningen. Motvilligt uppgav Lu namnet och telefonnumret till Li Miao på Canyon Web Printing.

Canyon Web Printing råkar ha samma adress och telefonnummer som uppges på yellowpages.ca för Chinese Canadian Post, som ägs av NCCC:s ordförande David Lim.

Li Miao är där registrerad som kontaktperson för kommande evenemang som organiseras av NCCC:s nationella viceordförande Hughes Eng och som stöds av den kinesiska ambassadens kulturavdelning.

Overksamhet

Men bortsett från lite undersökningar från polisens sida har inte mycket gjorts för att stoppa de nedvärderande rapporterna.

Human Rights Tribunal i Ontario fann i ett separat fall att Falun Gong ”är en beskyddad andlig tro” eftersom dess innersta natur är ”andlig höjning”. Men tills nu har polisen inte använt sådana motiv för att väcka åtal.

En polis från Montreal, som förra året pratade med Epoch Times, åberopade känslighet i undersökningen av Chau på grund av hans framträdande position i det kinesiska samhället.

En domstolsjury i Montreal sade att Chau utövade sin yttrandefrihet när han publicerade sådana skymfningar. Detta beslut har nu överklagats.

Men detta har fått personerna i Kanadas Falun Gong-grupp att anse att de inte är skyddade.

– Jag tror att om sådana ärekränkningar hade riktats mot en annan grupp i samhället hade det inte tolererats. Det tycks vara så att eftersom det har med Kina att göra kan personerna komma undan med allt de säger om oss, och det är OK, sade Falun Gong-utövaren Lucy Zhou från Ottawa.

– Crescent Chau har under fem år varit fri att hetsa upp hat mot oss. Jag tycker att systemet sviker oss.

Översatt från engelsk version