“Monstruösa brott” i Kina i fokus under FN-panel
Guo Jun (till vänster), chefredaktör för den kinesiska upplagan av Epoch Times, talade vid FN:s sidopanel den 17 september om sin undersökning om Kinesiska kommunistpartiets organskörd från Falun Gong-utövare. (Epoch Times)


Anklagelser om och bevis för att Kinas regim i åratal har skördat organ från religiösa fångar i stor skala, diskuterades nyligen vid FN:s råd för mänskliga rättigheter. Förra veckan höll USA:s kongress en paneldiskussion i samma ämne, där republikanen Dana Rohrabacher kallade anklagelserna för ”monstruösa brott” mot mänskligheten.

Det 21:a rådsmötet pågår från den 10 till den 28 september i Genève, där en rad olika ämnen diskuteras. Stora paneldebatter och andra sidopaneler som sponsras av ickestatliga organisationer hålls också.

Vid en sådan officiell sidopanel den 17 september talade Guo Jun, chefredaktör för Epoch Times kinesiska version, om den undersökning av anklagelser om organskörd i Kina från religiösa fångar som hon lett. Framför allt gäller det utövare av den andliga metoden Falun Gong.

– I vår undersökning kom vi fram till att fångar som sitter i arbetsläger och fängelser i stort sett var den enda källan till organ för transplantation i Kina. Merparten var utövare av Falun Gong, en kinesisk andlig metod, sade hon.

– Att döda oskyldiga för deras organ är ett angrepp på mänsklighetens värdighet och den mänskliga civilisationens principer, tillade hon.

Panelmötet gick under namnet “Freedom of Peaceful Assembly” och hölls vid Palais des Nations.


Det 16:e plenarmötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter hölls den 18 september. Deltagare vid mötet och andra sessioner lyfte fram frågan om organskörd i Kina. (Epoch Times)

Det 16:e plenarmötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter hölls den 18 september. Deltagare vid mötet och andra sessioner lyfte fram frågan om organskörd i Kina. (Epoch Times)

Arne Schwarz som forskat i samma ämne lyfte också fram frågan. ”Fångars njurar, levrar, hjärtan, lungor och hornhinnor har använts och används fortfarande i Folkrepubliken Kina för organtransplantationer vid militärsjukhus och vanliga sjukhus”, sade han i en förberedd kommentar.

– Organskörd är en blomstrande ‘industri’ (som det kallas i Kina) eftersom välbärgade och inflytelserika kineser och utlänningar, betalar stora summor pengar för organtransplantationer.

Han sade att man enligt ”välgrundade bedömningar” uppskattar antalet Falun Gong-utövare vars organ skördats, i de flesta fall efter att de fått lokalbedövning men innan de dött, till så många som 65 000.

– Etablerade medier borde inte ignorera anklagelserna om organskörd från levande Falun Gong-utövare. Internationella sjukhus och vårdinrättningar borde göra oberoende undersökningar kring anklagelserna, sade han.

Sidopanelerna, varav omkring 100 organiserades av ickestatliga organisationer, hålls enligt strikta regler inom FN:s råd för mänskliga rättigheter, UNHRC, och endast av grupper som godkänts av FN. Listor på paneler visas på skärmar i FN-byggnaden.

En kinesisk delegation närvarade vid den här panelen. Men deras respons var enligt en deltagare ”mild och defensiv” och upprepade den officiella propagandan mot Falun Gong. Samtidigt gav man inget svar kring anklagelserna och bevisfrågan.


Karen Parker, ordförande för International Educational Development, vid FN i Genève. Hon pratade om organskörd från religiösa fångar i Kina. (Dong Yun/The Epoch Times)

Karen Parker, ordförande för International Educational Development, vid FN i Genève. Hon pratade om organskörd från religiösa fångar i Kina. (Dong Yun/The Epoch Times)


I ett debattforum vid 16:e plenarmötet den 18 september där dussintals regeringar och ickestatliga organisationer närvarade, diskuterade deltagare återigen anklagelserna om organskörd från religiösa fångar i Kina.

Guo Jun deltog även där, liksom Karen Parker, en människorättsadvokat och ordförande för International Educational Development, en ickestatlig organisation med kopplingar till FN.

Parker sade att hennes organisation var orolig för den ”pågående bevisning som lagts fram om organskörd från många utövare [av Falun Gong]”. Hon påpekade samtidigt:

– Vi är medvetna om att rådet som helhet inte vill lyfta fram något som gäller Kina, av politiska skäl. Vi ber emellertid att länder sätter stopp för organmarknaden i Kina och att särskilde rapportören för summariska avrättningar, rätten till hälsa och rätten till att inte utsättas för tortyr, tittar närmare på den här frågan, eftersom den är mycket angelägen.

Delegationer brukar vanligtvis svara på anklagelser mot dem under plenarmötena. Den kinesiska delegationen gav dock ingen respons på Parkers uttalanden.

Översatt från engelska.