Monopoliserar Kina marknaden för sällsynta metaller?
iPhone. (Epoch Times)


1997 meddelade den förre generalsekreteraren för kinesiska kommunistpartiet, Deng Xiaoping, att Kina skulle inta en liknande roll för sällsynta jordartsmetaller som mellanöstern har för olja. Vid den tiden verkade det vara ett alltför avlägset scenario för att oroa särskilt mycket.

Ett utkast på en rapport från Kinas industri- och IT-ministerium som släpptes förra månaden kan dock få larmklockor att börja ringa i styrelserum världen över.

Rapporten överväger ett totalt stopp för export av sällsynta jordartsmetaller som behövs för att producera kretsar i konsumentelektronik som smartphones, MP3-spelare, LCD-skärmar och avancerade batterier. Vad är problemet? Kina producerar för närvarande mer än 90 procent av den globala tillgången för produktion av den typen av elektronik.

Vad som kanske är än viktigare är att ett sådant förbud kommer ge Kina kontroll över utvecklingen av grön teknologi med produkter som el- och hybridbilar, vindturbiner och lågenergilampor, som samtliga är beroende av sällsynta jordartsmetaller.

Kina överväger att förbjuda export av yttrium, (som används i TV-bildrör och för att hejda korrosion av stål), terbium, (som används i lasrar och halvledare) ich dysprosium (som används i högtemperaturmagneter som behövs för elmotorer i fordon). Rapporten säger även att man ska begränsa exporten av neodynium, europium, cerium och lanthanum, till en sammanlagd exportkvot på 35 000 ton per år, vilket är långt mindre än den globala efterfrågan.

Data antyder även att exportkvoter redan gradvis minskat med omkring 6 procent per år det senaste decenniet.

Om detta går igenom kommer Kina att i praktiken få monopol på över forskning och produktion av den här typen av avancerade teknologier.

Kina har stora naturresurser när det gäller sällsynta jordartsmetaller, mestadels i Inre Mongoliet, och den globala dominansen på det här området är ett resultat av den 20-årsplan att positionera Kina som ett ”OPEC för sällsynta metaller”.

Under åren har Kina investerat kraftigt i nya gruvor och produktionsfaciliteter och drivit dem mycket billigt och utan de kostsamma miljökrav för de lätt radioaktiva restprodukterna som skulle ställas i väst.

Genom att översvämma marknaden med de billiga produkter som blivit resultatet av detta har Kina gjort det olönsamt för företag och regeringar att driva den kostsamma hantering som detta innebär i utvecklade länder. Många gruvor har tvingats att stänga, inklusive USA:s största gruva för sällsynta jordartsmetaller i Mountain Pass, Karlifornien.

Meddelandet om det föreslagna förbudet har sänt kalla kårar genom den japanska affärsvärlden. Japan har investerat tungt i att bli världsledande i miljöteknik och är nu världens största importör av sällsynta jordartsmetaller från Kina. Varje Toyota Prius (en hybridbil) som tillverkas kräver 25 kilo sällsynta jordartsmetaller till sina komponenter.

En anonym japansk inustriföreträdare sade till Epoch Times att Japan är så orologt över Kinas agerande att den japanska regeringen överväger att ta upp saken med Världshandelsorganisationen för att hitta möjliga sätt att svara på Kinas antikonkurrenspolitik.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/21812/