Mona Sahlin ska motverka extremism
Socialdemokraternas tidigare partiledare Mona Sahlin får nytt uppdrag. (Foto: Pressbild)


Birgitta Ohlsson har utsett Mona Sahlin till uppdraget att motverka våldsbejakande extremism.

Birgitta Ohlsson sade att valet till posten var "ett av de viktigaste besluten" hon fattat som demokratiminister, under torsdagens presskonferens där Mona Sahlin presenterades som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.

– Jag är övertygad om att hon med sitt engagemang och politiska erfarenhet kommer att stärka Sverige mot antidemokratiska krafter, sade hon.

Uppdraget sträcker sig över två år, och är bland annat tänkt att stödja aktörer som jobbar mot extremism på nationell och lokal nivå, och genomföra riktade utbildningsinsatser.

– Jag känner mig väldigt hedrad av att få det här uppdraget. För mig har det här med att bekämpa extremism blivit mer än en fråga, det har blivit själva grunden för all demokratisk verksamhet, sade Sahlin.