Mögel och luftföroreningar skadar terrakotta-armén
Belgisk forskare hittade 48 sorters mögel på terrakotta-armén. (Foto: China Photos/Getty Images)


Terrakotta-armén, betraktad som ett av de viktigaste arkeologiska fynden under 1900-talet, har sedan den upptäcktes skadats av exponeringen för luft utifrån och mögeltillväxt. Forskare i Kina och utomlands försöker hitta sätt att hindra den från att förstöras fullständigt.

Enligt en rapport i Beijing Morning Post har den belgiske vetenskapsmannen Paul Stoffels funnit 48 sorters mögel på terrakotta-armén, däribland penicillinmögel. Mögel av arterna Aspergillus, Rhizopus, Trichoderma och Cephalosporin utgör 70 procent av möglet på statyerna. Om det inte tas bort riskerar det att påskynda korrosionen av figurerna, som begravdes med Chindynastins förste kejsare åren 210-209 f. kr.

För närvarande påverkar möglet alla terrakottafigurer i museets tre gropar. Situationen i den andra gropen är mest akut.

Paul Stoffels sade att möglet redan har lett till tre förändringar i terrakottasoldaterna och groparna de står i: skador på ytan, kvardröjande mögelväxt på väggar och golv och en förändring av arméns färg. Han förutser att den inre stabiliteten i terrakotta-armén kan försvagas, vilket skulle leda till permanent och irreparabel skada på armén.

Förutom mögelskadorna håller armén gradvis på att nötas ner av de svåra luftföroreningarna. För trettio år sedan, när de först hittades, hade några figurer ännu kvar sin originalfärg. Efter att de grävts fram och exponerats för luften utifrån har färgen börjat blekna.

En vetenskapsman från kinesiska akademin för samhällsvetenskap sade i juli i fjol att om man inte skyddar terrakotta-armén kommer den att skadas allvarligt inom 100 år. Han förutspådde att vid den tiden kommer tunnlarna där armén står att se ut som en kolgruva och ha förlorat allt estetiskt värde.

Terrakotta-armén begravdes med Chin-dynastins första kejsare. Figurerna placerades i tre separata gropar. I februari 1974 hittade en lokal jordbrukare de i naturlig storlek utförda människo- och hästfigurerna när han grävde efter vatten nära den kejserliga begravningsplatsen. Den underjordiska armén grävdes fram efter mer än 2000 år. Ett museum byggdes på platsen.
 
http://www.theepochtimes.com/news/6-10-27/47456.html


(Foto: China Photos/Getty Images)

(Foto: China Photos/Getty Images)