Modig artikel i kinesisk dagstidning utmanar kommunistpartiet
På skylten står "Det kinesiska kommunistpartiet är inte Kina". (Foto från internet)


Trots den kinesiska regimens hårda grepp om media inom landets gränser händer det då och då att någon vågar trycka regimkritiska artiklar. Southern Metropolis Daily, även känd som Southern Metropolitan Daily, är en av de som vågat.

Tidningen publicerade en artikel den 11 april som har orsakat stor uppståndelse på internet och bland observatörer angående referenserna till regimen.

Historikern Hong Zhenkuai skrev den kommenterande artikeln som heter ”Kärlek till landet är inte detsamma som kärlek till det kejserliga hovet”. Han slog fast att det kejserliga hovet kan ändras, men Kina kommer att finnas kvar. Han avslutade artikeln med meningen: ”Folkets patriotism bör riktas mot landet, inte mot det kejserliga hovet.”

Artikeln pekade ut att kineserna alltid rört ihop förhållandet mellan härskare och land och felaktigt trott att kärlek till landet är detsamma som lojalitet gentemot härskaren. Hong alluderade även till den hjärntvätt som regimen bedriver.

I artikeln citerades Chen Duxiu, grundare av Kinesiska kommunistpartiet, som sade: ”Det land vi älskar är ett som försöker gynna folket, inte ett där folket måste offra sig för nationen.”

Hong skrev vidare: ”Folket måste ha makten att övervaka regeringen. Det mest effektiva sättet att övervaka regeringen är att genom val välja de som ska utgöra regeringen.”

Kinesiska bloggare har kommit med många uppskattande kommentarer om modet hos författaren och Southern Metropolis Daily. Här är några kommentarer:

”Vi har ofta förväxlat landet med partiet. De är faktiskt två skilda saker, men vår utbildning har fått dem att framstå som en och samma.”

”Sanningsdepartementet [en referns till det centrala propagandadepartementet] säger dagligen att man måste älska kommunistpartiet för att älska landet. Jag undrar hur departementet kommer reagera denna gång.”

”Det har gått 100 år sedan Qingdynastin tog slut. I dagens värld med satelliter och kabel-TV behöver vi alltså fortfarande sådana här fundamentala upplysningar. Borde vi vara glada eller bedrövade?”

”Vi har förslavats av regimen. Om folket utgör landet så har regimen nu kidnappat landet.”

Även fast artikeln inte berörde några dagsaktuella politiska frågor och dess slutsatser inte skulle betraktas som extrema i demokratiska samhällen kan detta ha trampat på en öm tå för regimen. Många kinabaserade sajter har tagit bort artikeln.

Hongkongbaserade Apple Daily rapporterade att historikern Hong Zhenkuai sagt att syftet med artikeln var att informera läsarna om att många saker som borde vara allmänt kända har förvridits. Missförstånd utmålas som sanning. Det sunda förnuftet fördunklas av avvikande åsikter. Hong uttryckte sin personliga känsla av ansvar för att hjälpa till att återupprätta det sunda förnuftet, skrev tidningen.

Något som ytterligare förvirrat frågan är att regimen sedan kommunistpartiets grundande medvetet blandat ihop koncepten land och regering, vilket gjort det till ett och samma koncept för det kinesiska folket.

I en intervju med Sound of Hope sade den välkände människorättsadvokaten Guo Guoting att frågan om sunt förnuft är aktuell och mycket viktig.

– Det kinesiska kommunistpartiet är definitivt inte detsamma som Kina. Partiet är inte heller detsamma som han-kineserna, det är inte ens detsamma som den kinesiska regeringen. Detta är bara sunt förnuft om man ser till vokabulär, historia och lag.

I en intervju med Radio Free Asia sade professor Xia Ming från City University of New York att han hoppas att regimen kommer inse att det genom den kinesiska historien inte varit folkets strävan efter demokrati som orsakat kaos när en dynasti övergått i en annan. Det har varit en konsekvens av korruption inom landets styre.

– Skälet till att så många kinesiska akademiker kritiserar det nuvarande ”kejserliga hovet” är dessa personers fundamentala kärlek till det här landet. De vill inte att regeringens misslyckanden och misstag ska hålla hela landet och dess folk som gisslan.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/33905/