Mobiltelefoner ökar hjärnans ämnesomsättning
Mobiltelefoner används mycket överallt. (Photo: AFP/Saeed Khan)


Det finns ingen koppling mellan användning av mobiltelefoner och ökning av hjärncancer, men ämnesomsättningen i den del av hjärnan som är närmast antennen ökar, enligt två nya studier.

Det första forskningsteamet, under ledning av Frank de Vocht från University of Manchester’s School of Community-Based Medicine i Storbritannien, använde data från Office of National Statistics i Storbritannien för att undersöka trender i nyligen diagnostiserad hjärncancer mellan 1998 och 2007.

Studien publicerades i tidskriften Biometrics och konstaterade att användning av mobiltelefon inte innebär någon betydande ökad risk för hjärncancer.

”Användningen av mobiltelefoner i Storbritannien och andra länder har ökat snabbt sedan början av 1990-talet då de första digitala mobiltelefonerna introducerades”, sade de Vocht i ett pressmeddelande. ”Det pågår en debatt om huruvida exponering för radiofrekvensen från mobiltelefoner ökar risken för hjärncancer.”

”Våra resultat tyder på att ett orsakssamband mellan användning av mobiltelefoner och hjärncancer inte är sannolikt, då det inte finns några bevis för någon betydande ökning av sjukdomen efter deras introduktion och snabba spridning.”

De Vocht tillade att det är ”högst osannolikt” att vi kommer att få se en hjärncancerepidemi kopplad till användning av mobiltelefoner. Han påpekade emellertid att det fanns ”en liten ökning av antalet hjärncancerfall i temporala loben under den period då mobiltelefonanvändningen gick från 0 till 65 procent av hushållen”, men att detta bidrag motsvarar mindre än ett extra fall per 100 000 människor och decennium.

”Vi kan inte utesluta möjligheten att det finns människor som är mottagliga för exponering av radiofrekvenser eller att vissa ovanliga hjärncancerfall har ett samband med det, men vi tolkar våra data som att det inte finns något påträngande behov av att införa hälsobefrämjande åtgärder hos allmänheten och minska exponering för radiofrekvensen från mobiltelefoner”, sade de Vocht.

I den andra studien deltog 47 personer med mobiltelefoner placerade mot både vänstra och högra örat. Ämnesomsättningen i glukosen i hjärnan mättes två gånger – en gång med den högra mobiltelefonen aktiverad i 50 minuter och en med båda telefonerna avslagna.

Forskarna fann att ämnesomsättningen i hjärnan som helhet inte varierade, vare sig telefonerna var på eller av, men ämnesomsättningen i den region av hjärnan som var närmast antennen var betydligt högre när telefonen var på.

Studien publicerades i Journal of the American Medical Association den 23 februari, men ”upptäckten har okänd klinisk betydelse”, enligt sammanfattningen.

”Den fråga som kvarstår att studera i framtiden är om det finns potentiella långsiktiga konsekvenser från upprepad stimulans”, sade Nora Volkow från National Institute on Drug Abuse in Maryland i USA, enligt Internal Medicine News.

”Det faktum att vi observerar förändringar accentuerar behovet av att utföra studierna för att ordentligt kunna besvara frågan om huruvida exponering för mobiltelefoner kan ha skadliga effekter eller inte.”

Översatt från engelska