Mobiltelefoner får självuppladdande displayer
Mobiltelefoner kan snart laddas med solpaneler inbyggda i displayerna och elektroniska anslagstavlor kan snart drivas med egen kraft, menar ingenjörer på Nokia och Motorola. (Robyn Beck/AFP/Getty Images)


Displayer som genererar sin egen kraft kan komma att bli standard för bärbara elektriska apparater och anslagstavlor i framtiden, enligt uppgifter från tillverkare av mobiltelefoner.

I en artikel i majutgåvan av New Scientist sägs det att Motorola och Nokia båda har ansökt om patent för sina egna varianter av självuppladdande teknik för displayer.

Motorolas patent är för en display med flytande kristaller (LCD) med integrerad solpanel, medan Nokia har ansökt om en självuppladdande anslagstavla med bildceller som både genererar bild och el.

Motorola utvecklade sin soldisplay som svar på de ständigt ökande kraven på kraft för den moderna mobiltelefontekniken. De batterier som är inbyggda i dagens mobiltelefoner har svårt att uppnå kraven för den mängd av kraftslukande funktioner som finns i telefonerna.

För att öka livslängden på batterierna utan att öka storlek och vikt har Motorola tidigare försökt installera solceller bakom LCD-skärmar, men har ända tills nyligen misslyckats med detta.

Li Zili, ingenjör på Motorola, säger att orsaken till problemet är att LCD-skärmarna absorberar det mesta av det inkommande ljuset innan det når fram till solcellerna. Lösningen som nu tagits fram av Motorola innebär att bygga in ett färgfilter av polymerfilm i displayen som reflekterar ett mycket smalare spektra av ljus än nuvarande LCD-skärmar gör.

Filtren ger en acceptabel färgbild och släpper samtidigt igenom tillräckligt med ljus för att solcellen ska generera kraft för att ladda batterierna. Därmed behöver man inte ladda batteriet med ström från ett vägguttag lika ofta.

När det gäller större skärmar har Nokia byggt en 200 gånger 200 pixlars enfärgad prototyp med hjälp av sin egen självuppladdande teknik.

Centralt i denna speciella teknik är att man använder nanopartiklar av titaniumdioxid som både genererar bilden och absorberar energi från ljuset.

Anslagstavlans pixlar är laddade med dessa nanopartiklar, vilka ställer om från ett färglöst tillstånd till svart genom att en elektrisk laddning tillförs.

När partiklarna träffas av ljus i ett färglöst tillstånd kan de generera en spänning som används för att driva en ström för att ladda batteriet. För att generera en svart pixel vänds strömmen och en spänning från batteriet läggs på nanopartiklarna. Enligt uppfinnaren av displayen, Zoran Radivojevic, kan tekniken användas på både stora och små displayer.

Motorola och Nokia har ännu inte tillkännagivit när teknikerna kan släppas ut på marknaden.

Översatt från originalartikel på engelska.