Mobiltelefon ökar risken för hjärntumör
Allt fler studier pekar på att mobilanvändning ökar risken för hjärntumörer. (AFP PHOTO/Tim SLOAN)


En ny internationell rapport varnar för att strålning från mobiltelefoner kan orsaka hjärntumörer. Rapporten avslöjar att många forskningsstudier som gjorts om mobiltelefoner är finansierade av telekombranschen och resultaten har många gånger stoppats eller så har man underskattat riskerna.

Den nya rapporten ”Cellphones and Brain Tumors: 15 Reasons for Concern, Science, Spin and the Truth Behind Interphone” bygger på ett samarbete med internationella EMF-aktivister (EMF=elektromagnetisk strålning, electro magnetic frequency).

Grupperna som står bakom rapporten är Powerwatch och Radiation Research Trust i Storbritannien och i USA, EMR Policy Institute, ElectromagenticHealth.org och The Peoples Initiative Foundation i USA.

Rapporten fastslår att det finns en betydande risk för hjärntumörer, framförallt hos barn, när man använder mobiltelefoner. Den avslöjar att många av de tidigare studier som gjorts har uppvisat stora brister i tillförlitlighet och underskattat riskerna med hjärntumörer. Vissa resultat från studier har dessutom blockerats. Bland annat nämns den telekomfinansierade ”Interphone-studien” som startade 1999, en publikation som varit blockerad i flera år. Författarna till rapporten skriver att Interphone-studien har ”systemfel”, vilket gjort det möjligt att nedvärdera risken för hjärntumör.

I den medicinska tidskriften Medical News säger Lloyd Morgan, som är expert, författare och medlem i Bioelectromagnetics Society:
”Exponering för mobilstrålning är det största hälsoexperiment som någonsin genomförts utan informerat samtycke, och har cirka fyra miljarder användare.”

Flera internationella forskare har samarbetat och stödjer rapporten, bland annat Ronald B. Herberman, MD, Director Emeritus vid University of Pittsburgh Cancer Institute och David Carpenter, MD, Director, Institute for Health and the Environment vid Universitet i Albany.

Även en svensk studie som presenterats i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Oncology, visar på mobiltelefonens risker. Det är Örebroforskarna, Lennart Hardell och Michel Carlberg  som analyserat cancerrisken för unga mobilanvändare. De har kommit fram till att de som börjar använda mobiltelefon före 20 års ålder löper åtta gånger högre risk att utveckla hjärntumör. Det har också visat sig att användande av trådlösa telefoner (DECT-telefoner) i stort sett är lika farligt, rapporterar Miljömagasinet.

Det är oroande forskningsresultat med tanke på att man från Medierådet rapporterar om den utbredda mobilanvändningen i vårt land. Enligt Medierådet hade 96 procent av Sveriges ungdomar mellan tolv och sexton år en egen mobiltelefon och hela 77 procent av barnen mellan nio och tolv år. Hur många barn som använder trådlösa telefoner finns det inga uppgifter på.

Sverige gick i täten när det gäller introducerandet av mobiltelefonin och därför ser man allvarligt på att det funnits en underrapportering av förekomsten av hjärntumörfall, skriver Miljömagasinet.

Hardell och Carlberg har redovisat analyser av den officiella statistiken i Sverige som visar att förekomsten av hjärntumörer i Sverige ökat mellan år 2000 och 2007. Samtidigt pekar de på att antalet hjärntumörfall i själva verket kan vara många fler än vad Socialstyrelsens statistik visar.

Enligt en analys från Socialstyrelsen var underrapporteringen 13,9 procent år 1998 för just hjärntumörer. I Storbritannien har underrapporteringen varit så hög som 50 procent.

Miljömagasinet skriver att denna misstanke stärks när en jämförelse görs av antalet fall som rapporteras från de olika lokala cancerregistren i Sverige.

Även i de övriga nordiska ländernas statistik över hjärntumörer framkommer det att sjukdomen ökar.