Mobiltefonstrålning kan ge fosterskador


Möss som utsatts för strålning från mobiltelefoner under fosterstadiet får beteendestörningar, ångest och minnesproblem. Nu varnar forskare för att samma skador kan uppkomma hos människor.

Forskare vid Yale School of Medicine I USA har sett att möss som exponerats för strålning från mobiltelefoner under fosterstadiet uppvisade mer ADHD-symtom som hyperaktivitet, ångest och minnesproblem, än möss som inte exponerats för strålning, rapporterar The Telegraph.

Neurologiska undersökningar visade att exponering för strålning från mobiltefoner ledde till en onormal utveckling av nervceller i den del av hjärnan som kopplats till ADHD.

Enligt forskarna kan strålning från mobiltelefoner ge samma effekt hos människor.

Professor Hugh Taylor, från Yale University, tror att mobiltelefoner kan vara en av orsakerna till den ökning vi ser idag av beteendestörningar som ADHD.

Studien har publicerats i tidskriften Nature .