Mjölksyrebakterie kan hjälpa mot tarmsjukdom


Nu finns det hopp för dem som är drabbade av den inflammatoriska tarmsjukdomen ulcerös kolit. En ny svensk avhandling visar mjölksyrebakterien Lactobacillus reuteri kan vara en potentiell framtida behandling mot sjukdomen.

I Sverige lider nästan en procent av befolkningen av inflammatorisk tarmsjukdom. Ulcerös kolit och Crohns sjukdom är de två vanligaste sjukdomarna.

Idag vet man att vi har fler bakterier i tjocktarmen än vad vi har celler i kroppen och dessa bakterier har visat sig vara viktiga i uppkomsten av inflammatorisk tarmsjukdom.

– Tjocktarmens insida har ett slemlager som fungerar som en barriär mot de bakterier som finns i tarmen. Vi har visat att detta slemlager förstörs under en inflammatorisk tarmsjukdom hos råtta som liknar sjukdomen ulcerös kolit hos människor, berättar Olof Schreiber, som är apotekare och ansvarig för avhandlingen, i ett pressmeddelande.

Tillsammans med sin forskargrupp har han lyckats manipulera bakteriefloran i tjocktarmen genom att tillföra den probiotiska mjölksyrebakterien Lactobacillus reuteri. Det har då visat sig att bakterien skyddar mot uppkomst av experimentell inflammatorisk tarmsjukdom i råtta.

– Vi såg också att Lactobacillus reuteri kan penetrera och kolonisera tjocktarmens slemlager och där stärka barriärfunktionen hos själva epitelcellerna, de celler som täcker insidan av tarmen. Lactobacillus reuteri har visat sig vara en potentiell framtida behandling mot ulcerös kolit, säger Olof Schreiber.

Ulcerös kolit, blödande tjocktarmskatarr är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som orsakar sår i tjocktarmens slemhinna. Inflammationen kan sprida sig från ändtarmen och uppåt tjocktarmen. Man vet inte vad som orsakar sjukdomen men det finns en ärftlig faktor.

Ofta kommer och går symtomen i perioder, i så kallade skov. Sjukdomen kan leda till cancer i tjocktarmen. Vanliga symtom är diarré med blod och slem i avföringen, försämrad aptit, magsmärtor och viktnedgång

Crohns sjukdom har liknande symtom som kommer i skov. Vanligtvis drabbas den sista delen av tunntarmen (ileum) och/eller tjocktarmen (colon) men i vissa fall drabbas även andra delar av magtarmkanalen.