Mjölkskandalens verkliga pris
Zheng Shuzhen (t.v.) håller upp ett foto på sitt döda barnbarn Zhou Mengxin utanför hälsoministeriets klagomålsavdelning i Peking. Hon hävdar att barnets död, på grund av den förgiftade mjölken, aldrig har tagits itu med på ett acceptabelt sätt av lokalregeringen i Zhoukou i Henanprovinsen. (Foto: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)


Zhang Gang, chefsingenjör vid Kinas generaladministration för kvalitetskontroll, sade att förra årets incident med den förgiftade mjölken har kostat Kina minst 100 miljarder yuan och allvarligt skadat kinesiska produkters rykte.

Hongkongbaserade Ta Kung Pao rapporterade om Zhangs tal vid ett toppmöte om livsmedelsindustrin i Luohe i Henanprovinsen.

Zhang sammanfattade de tre påverkansområden som incidenten haft:

För det första utgjorde det en allmän hälsorisk, särskilt för barn. Enligt statistiken togs mer än 20 miljoner barn till sjukhus och 30 000 fall bekräftades, varav 6 officiella dödsfall.

För det andra har det orsakat en ”omätbar” skada på Kinas ekonomi. Enligt ofullständig statistik stoppade 128 länder sin import av mjölkprodukter från Kina efter att förgiftningen blev känd. Inhemska förluster och exportförluster beräknas ha uppgått till sammanlagt över 100 miljarder yuan.

Slutligen kommer skadan som Kinatillverkade produkters rykte åsamkats. Nu är det svårt att sälja många produkter, såväl mejerirelaterade som andra, som är tillverkade i Kina, vare sig inom landet eller utomlands. Finanskrisen har gjort läget ännu värre.

Zhang sade att fastän mjölkskandalen är över så har myndigheterna inte genomfört en systematisk och djupgående undersökning och analys av omständigheterna, såsom orsak, subjektiva och objektiva förhållanden, hur man kan förebygga liknande händelser och så vidare.

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/17070/