Mjölkproduktion i Sahara började för 7 000 år sedan
Stenmålningar av tamboskap, daterade till att vara mellan 5 000 och 7 000 år gamla, i Wadi Imha i libyska Sahara, visar betydelsen av boskap för folk i forntiden. (Foto: Roberto Ceccacci, ©The Archaeological Mission in the Sahara, Sapienza University of Rome)


Komjölk var en viktig del av dieten för människor som levde för 7 000 år sedan i Sahara i Afrika, enligt ny forskning.

Grottmålningar i Sahara har pekat på omfattande domesticering och mjölkning av nötkreatur i regionen under förhistorisk tid, men inga direkta bevis har hittats. Grottmålningar är också svåra att datera på ett tillförlitligt sätt.

Den nya forskningen, som publicerades i Nature den 20 juni, har gett både kemisk bevisning och mer exakt datering för framväxten av mjölkproduktion i Afrika.

Brittiska och italienska forskare har i studien analyserat resterna av mat som absorberats i fragment av oglaserat porslin och som hittats i Tadrart Acacusbergen Libyen.

Bevarat inuti porslinsfragmenten hittades molekyler av animaliska fetter och växtoljor. Genom att använda en teknik baserad på kolisotoper kunde forskarna identifiera fetter som är specifika för mjölk i runt hälften av de 29 analyserade fragmenten.

”Eftersom de idisslande djuren (kor, får och getter) syntetiserar sina matkällor olika inuti sina kroppar kan vi avgöra huruvida fetterna kommer från köttet eller mjölken”, förklarade studiens huvudförfattare Julie Dunne på University of Bristol i ett e-postmeddelande.

Richard Evershed, medförfattare till studien, hade tidigare använt samma analysteknik på andra arkeologiska platser i Europa och Främre Orienten.

”Det äldsta beviset för mjölkproduktion kommer, som vi redan känner till, från den Bördiga halvmånen runt 8 000 år f Kr”, sade Dunne. Utnyttjandet av mjölkproduktion spred sig sedan tvärs över Europa. Från den här studien vet vi nu att dessa forntida människor också rörde sig söderut in i norra Afrika, med sin boskap, där vi finner spår som kan dateras 7 000 år tillbaka i tiden.”

En nomadisk livsstil som kretsade kring domesticering av nötkreatur, får och getter tros ha existerat mycket tidigare än domesticering av växter eller etableringen av fasta jordbrukssamhällen.

”Vi vet redan
hur viktiga mjölkprodukter som mjölk, ost, yoghurt och smör, som ständigt kan utvinnas från ett djur under hela dess livstid, var för människor i det neolitiska Europa, så det är spännande att hitta bevis för att de också var betydelsefulla i de afrikanska förhistoriska människornas liv”, sade Dunne i ett pressmeddelande.

Översatt från engelska.