Misstänkt kinesisk storsmugglare deporterades från Kanada till Kina
Den här bilden från CCTV den 23 juli visar hur affärsmannen Lai Changxing, som varit på flykt, anklagad för bland annat mycket omfattande smuggling, tas om hand av de kinesiska myndigheterna efter att han landat i Peking. (Foto: STR/AFP/Getty Images)


Lai Changxing, som anklagas för att vara hjärnan bakom en liga som smugglat varor till ett värde av flera miljarder dollar, deporterades nyligen från Kanada till Peking, där han greps av den kinesiska polisen.

Statliga nyhetsbyrån Xinhua skrev att Lai kom til Peking på lördagseftermiddagen och att han omedelbart greps på flygplasten.

Lai har ansökt hos den kanadensiska regeringen om upphävande av deportationen, men en kanadensisk domstol avlog hans begäran. 

Lai eskorterades av två kanadensiska poliser och gick ombord på ett civilt plan från Vancouver till Peking den 22 juli. Han komtill flygplatsen genom en särskild ingång och gick på innan de andra passagerarna. Lai verkade lugn under flygningen och småpratade emellanåt med poliserna enligt en BBC-artikel.

Enligt den kinesiskspråkiga nyhetssajten dwnews.com, som är baserat utanför Kina, sade passagerarna på flighten att Lai eskorterades av minst två kanadensiska poliser. En vit gardin skilde honom från andra passagerare, och de visste inte på förhand att han skulle finnas ombord.

När Lai kom fram till Beijing International Airport eskorterades han från planet av de två poliserna som snart fick sällskap av fem eller sex kinesiska poliser.

Enligt BBC fick Lai själv betala för sin flygbiljett, som kostar omkring 1500 kanadensiska dollar såhär års.

I Kina anklagas Lai för att vara inblandad i smuggling av varor för omkring 50 miljarder yuan och skatteflykt på motsvarande 30 miljarder yuan. Det sägs vara det största ekonomiska brottet sedan kommunistregimens maktövertagande i Kina. Det är även ett fall som involverar hundratals befattningshavare inom regimen, vilket gör Lais hemkomst till em känslig fråga.

Lai kom till Kanada 2000 med sitt Hongkongpass och började sin tolv år långa process för att försöka få flyktingstatus. Han har nu dock deporterats tillbaka till Kina och fått sitt uppehållstillstånd i Hongkong upphävt.

Översatt från engelska