Misstänkt kärnexplosion i samband med jordbävningen
Bilden visar hur ett bergigt område i jordbävningszonen ser ut efter den stora explosionen. Byborna säger att explosionen var så kraftig att det stora berget tycktes rämna på mitten. (Fotot kommer från internetanvändare på fastlandskina)


Den stora jordbävningen i Sichuan startade en kedjereaktion av explosioner i ett bergsområde i provinsen har en källa på högsta nivå inom den kinesiska militären avslöjat. Explosionerna förstörde den kinesiska arméns största vapenlager, testbaser för nya vapen samt delar av kärnanläggningar, däribland flera kärnvapenstridsspetsar. Informationen anses vara en militär topphemlighet.

Efter jordbävningen ignorerade först de kinesiska myndigheterna katastrofoffrens rop på hjälp. Inte förrän efter de första kritiska 72 timmarna tilläts internationell hjälp att komma fram till katastrofområdet. Militäranalytiker menar att denna försening berodde på att staden Mianyang i Sichuanprovinsen är ett viktigt område för den kinesiska militärens atomindustrier och innehar dess största vapenlager. Den kinesiska regimen ville inte att det skulle komma några potentiella spioner till detta mycket känsliga militära område vid en tid då en kärnkraftsolycka kunde ha inträffat.

Enligt flera källor inträffade en kärnkraftsolycka. Den 27 juni avslöjade den kinesiska militären att 2 700 saneringsarbetare för radioaktivitet och kemiska ämnen skickats till katastrofområden för nödhjälpsarbete.

Efter att noggrannt ha undersökt seismologiska data bekräftade militärexperter i sydostasien att ett ickegeologiskt skalv ägt rum vid jordbävningens epicentrum. Energiutvecklingen motsvarade en underjordisk kärnexplosion.

China News Service (CNS) rapporterade tidigare att några kinesiska experter gjort en seismologisk analys och menade att en kärnexplosion kan ha ägt rum vid epicentret. Vid den tiden sades det från officiellt militärt håll att dessa data berodde på en kraftig explosion i ett stort militärlager i Sichuan.

Enligt en CNS-artikel från den 31 maj hittade ett medicinskt team en kilometerlång och två kilometer bred klyfta i en kulle i närheten av epicentret. Ravinen var full med betongrester som verkade antyda att stora cementblock kastats runt alldeles i närheten.

En medlem av teamet väckte frågan vad dessa betongblock kom ifrån eftersom det inte fanns några stora byggnader i närheten. Man diskuterade det hela livligt men ingen kunde förklara det. En lokalinvånare vid namn He talade om vad som hänt.

Han sade att många bybor arbetade på fälten när jordbävningen slog till den 12 maj. Marken skakade och strax därefter kom ett dundrande ljud från berget. Omedelbart efter explosionen såg de hur ett stort hål slogs upp på bergets topp och något sprutade ut ur det, som tandkräm ur en tub. Någon frågade om det var lava. ”Nej, det var de där betongblocken” sade han och tillade att utbrottet varade omkring tre minuter.

Jordbävningar kan ibland resultera i vulkaniska utbrott, men inget ubrott av betong har någonsin skådats, enligt en expert. Utifrån CNS-artikeln har flera experter föreslagit att utbrottet kan ha orsakats av en väldig explosion under berget, vilket krossat betonglagret som täckt en underjordisk anläggning och kastat ut det på ytan. Tjockleken på betongblocken man fann tycks överensstämma med tjockleken på betonglager som används i kinesiska underjordiska militärbaser.

Säkerheten för kärnanläggningar nära epicentret är givetvis av internationellt intresse. Många länder bevakar området noggrannt för att se om något radioaktivt nedfall inträffar. I en presskonferens nyligen sade en militär talesman, flygvapengeneralen Ma Jian:

-Kärnanläggningarna är i säkerhet.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-7-9/73205.html


-Jag gick för att se platsen för explosionen igen. Bybor på vägen dit sade till mig att de här betongblocken och den här jorden kom från explosionen berättar en medlem ur ett medicinskt team. (Fotot gjordes tillgängligt av internetanvändare från fastlandskina.)

-Jag gick för att se platsen för explosionen igen. Bybor på vägen dit sade till mig att de här betongblocken och den här jorden kom från explosionen berättar en medlem ur ett medicinskt team. (Fotot gjordes tillgängligt av internetanvändare från fastlandskina.)


En bybo sade: -Just då hörde jag en våldsam explosion och såg något rött material flyga tiotals meter upp från berget. Jag blev livrädd. (Fotot kommer från internetanvändare på fastlandskina.)

En bybo sade: -Just då hörde jag en våldsam explosion och såg något rött material flyga tiotals meter upp från berget. Jag blev livrädd. (Fotot kommer från internetanvändare på fastlandskina.)


Den 23 maj 2008 skickades en trupp för kemiskt försvar från den kinesiska armen till byn Chenjiaba i Beichuan-länet. (Foto: Epoch Times).

Den 23 maj 2008 skickades en trupp för kemiskt försvar från den kinesiska armen till byn Chenjiaba i Beichuan-länet. (Foto: Epoch Times).