Misstänkt industrispion har starka band till den kinesiska regimen
Yang Chunlai, en aktivist för det kinesiska kommunistpartiet boende i USA, har anklagats för stöld av stora mängder känslig kod från sin förra arbetsgivare, Chicagobaserade CME Group. (Foto från kinesisk sajt)


En kinesisk-amerikansk man som gripits av FBI, misstänkt för att ha stulit koder från sin förra arbetsgivare, CME Group, har starka band till det kinesiska kommunistpartiet och dess patriotiska organisationer utomlands.

49-årige Yang Chunlai greps den 1 juli på sitt kontor i Chicago. Han hade kommits på med att ladda ner tusentals filer till flashminnen, bland annat mycket viktiga filer som betecknades som företagets egendom och innehöll skyddade källkoder, enligt FBI.

Yang kan ha stulit informationen med hjälp av ett Hongkongföretag som handlar med terminskontrakt, och som han både investerat i och är teknisk chef på, enligt Reuters, som citerade handlingar från FBI.

Förutom att han varit aktiv inom affärsvärlden har Yang även haft ett aktivt politiskt liv och varit en uttalad anhängare av det kinesiska kommunistpartiet och deras aktiviteter i USA.

Yang är djupt involverad i de patriotiska organisationer som den kinesiska regimen driver utomlands, och även andra grupper i USA som stöds av den kinesiska ambassaden.

Han ledde ACSE, en Chicagobaserad förening för kinesiska vetenskapsmän och ingenjörer i USA, mellan oktober 2005 och oktober 2009, och har sedan dess varit konsult åt organisationen, enligt en kinesisk hemsida. ACSE är en del av Shanghais kontor för kinesiska utlandsärenden (OCAO). Yang har även varit ständig medlem av GCOCF, en annan förening för utlandskineser i Chicagoområdet sedan augusti 2008.

Båda dessa organisationer hävdar att de är oberoende, men har i själva verket nära samarbete med kommunistpartiet och det kinesiska generalkonsulatet i Chicago. Den förre och nuvarande konsuln deltar i organisationernas aktiviteter och organisationernas ledare, inklusive Yang, bjuds in till Kina för politiska och affärsmässiga syften.

I egenskap av frontgrupper för kommunistpartiets linje i viktiga politiska frågor har båda dessa organisationer deltagit i aktiviteter som stödjer den kinesiska regimens förtryck av dissidenter, etniska aktivister och religiösa grupper. 

2007 talade Yang exempelvis i egenskap av ordförande för ACSE på ett forum om Taiwan, där han fördömde förre presidenten Chen Shui-bian. ”[ACSE] kommer kraftfullt att motverka de Taiwanesiska separatisternas försök att splittra landet. Vi kommer göra vår insats för att skydda hemlandets integritet och suveränitet och förverkliga den fredliga återföreningen av vårt land,” sade han bland annat i talet.

GCOCF, som Yang är ständig medlem av, har deltagit i aktiviteter organiserade av den kinesiska ambassaden för att sprida regimens officiella propaganda om den i Kina förföljda andliga metoden Falun Gong. 

Yang föddes 1963 i Peking och kom till USA 1991 för att delta i ett doktorsprogram vid Boston College. Han anställdes av Chicago Mercantile Exchange (CME) år 2000 och var en av deras erfarna programmerare.

2005 blev han ledare för Chicagogrenen av ACSE och utvecklade snabbt ett nära förhållande med det kinesiska kommunistpartiet.

Innan 2006 hade Yang bara besökt Kina ungefär varannat år, enligt vad han sagt till kinesisk media. Efter han deltagit i ett mycket politiskt färgat ”träningsprogram” för ”kinesiska ledare i utlandet” i Peking i maj 2006, började han resa tillbaka allt oftare.

Yang deltog i statligt sponsrade konferenser och affärsaktiviteter under 2007, 2008, 2010 och 2011 enligt kinesisk press och officiella propagandaorgan från de åren.

2008 blev Yang medlem av en expertkommitté för utlandsärenden, en mycket prestigefylld position, direkt under det kinesiska statliga rådets kontor för kinesiska ärenden i utlandet. De 50 medlemmarna av kommittén inkluderar några av de mest framstående kinesiska vetenskapsmännen och akademikerna som bor utanför Kina. Att sitta i den kommittén kan ses som den högsta ära den kinesiska regimen skänker till patriotiska kineser utomlands.

Yang må inte ha haft lika imponerande akademiska meriter som några av de anda medlemmarna, men hans trohet mot det kinesiska kommunistpartiet kan inte ifrågasättas. I ett tal 2007 vid en konferens i Peking för utlandskineser talade Yang om sin beslutsamhet att påverka den sociala eliten i USA till att bli mer positivt inställd till Kina.

Han sade att kommunistpartiets förväntningar på utlandskineser har ändats. Snarare än att försöka få dem att återvända till Kina uppmanas de nu att delta i politiska aktiviteter i de länder de bor och att utöka sitt personliga inflytande såväl som kinesiska varumärken. 

Stöldåtalet mot Yang har ännu inte prövats, men en undersökning av omständigheterna presenterar både motiv och tillfällen i överflöd. 

I tidigare intervjuer har Yang framstått som passionerad när det gäller att stödja fosterlandet. 
— När jag var ung klagade jag på vissa orättvisor i Kina, men nu när jag är utomlands känner jag verkligen att hemlandet är min största kärlek. Jag vill göra något bra för mitt land och inte klaga längre, sade han i en intervju med kinesisk media 2006.

Den här sortens patriotism, där lojalitet mot landet inte skiljs från lojalitet mot den nuvarande regimen, är sådant som kan göra utlandskineser känsliga för påstötningar och förslag om spionage, enligt statliga amerikanska rapporter.

En amerikansk handbok i kontraspionage förklarar hur kinesiska underrättelseagenter ofta söker hjälp från utlandskineser: ”Huvudlinjen i Folkrepubliken Kinas taktik är inte att försöka utnyttja uppfattad sårbarhet hos en person, utan att apellera till dennes vilja att hjälpa Kina på något vis.”

Känslig kod från CME kan ha varit mycket värdefull för Yangs firma i Kina. 2006 intervjuades Yang av statliga medier, och erkände då sina ambitioner att ta sig fram i Kina. Han uttryckte beundran för lokala administrationer i Kina och sade att Kina var fyllt av spänning, till skillnad från det ”vackra men tråkiga” Amerika.

Den här ”spänningen” kan vara en referens till hans besök i Kina som en utlandspatriot, där han träffade framstående partiföreträdare och affärsledare i stora städer, fick positiv press och utvidgade sina egna affärsintressen.

I Kina är starka band till kommunistpartiet den ultimata garantin för säkerhet inom affärslivet. Partiet ger både skydd och affärsmöjligheter. Yang tycks ha fått båda två.

Minst en av de tre andra aktieägarna i Yangs företag, Hongkongbaserade East China Technology Innovation Park Company, har officiella kopplingar till logistik- och handelsbyrån i frihandelszonen Zhangjiagang. Företagets mål är att öka säljvolymen på Zhangjiagang Chemical Electronic Exchange Market, etablera en ledande handelsverksamhet med terminskontrakt i Kina och att sälja tradingmjukvara, enligt email som citerats i FBI:s dokumentation, enligt Reuters. Yang hade investerat över 118 000 dollar i företaget och är dess tekniska chef.

Epoch Times kontaktade FBI för att få se dokumenten, men vid tiden för pressläggning hade inget svar kommit. Chris Grams, talesman för CME Group sade att de inte hade något att tillägga utöver vad FBI meddelat tidigare.
Vi kommenterar helt enkelt inte den här typen av fall, sade Grams. Han skickade även ett email senare där han bekräftade att ingen av CME:s kundinformation komprometterats.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/world/suspected-spy-has-deep-ties-to-chinese-regime-58715.html