Missfall vanligt bland Sichuans jordbävningsoffer
Många överlevande efter jordbävningen i Sichuan bor i den här typen av husvagnar. Det finns tecken på höga halter av det giftiga ämnet formaldehyd i dem. (Foto: Getty Images)


Det har kommit till Epoch Times kännedom att kinesisk media har beordrats att inte rapportera om en förmodad hög frekvens av missfall bland kvinnor som bor i husvagnar efter jordbävningskatastrofen i Sichuan förra året.

Den 17 april utgick en order om ”inga intervjuer, inga reportage, inga citat” från det lokala propagandadepartmentet i Sichuan angående uppgifter om massor av missfall bland kvinnor i Dujiangyuan, en historisk region vid floden Min.

Enligt rapporter bor kvinnorna i husvagnar som byggts av fiberplattor vilka i vissa fall avger fem gånger så mycket formaldehyd som de kinesiska gränsvärdena medger.

Enligt medicinsk expertis kan exponering för formaldehyd leda till missfall.

I en artikel med rubriken ”Missfall bland mödrar i Beichuan” som publicerades i Sichuan den 2 mars stod att dessa missfall ”inte var en isolerad företeelse utan vanligt förekommande”.

Dungjiangyuans folksjukhus har noterat mer än 100 missfall i det lilla samhället, enligt radiostationen Sound of Hope.

Både lokala läkare och medlemmar av de drabbade familjerna säger att de misstänker att höga halter av formaldehyd i husvagnarna orsakar missfallen.

De flesta av de drabbade mödrarna var offer för jordbävningen i Sichuan, förlorade sina barn i katastrofen och har sedan försökt bli gravida igen. Enligt en studie som utförts av fertilitetsassistansprogrammet i januari gick 1332 familjer som förlorat barn i jordbävningen i sådana tankar.

En kvinna vid namn Lee som förlorat sin son i jordbävningen förklarade för Sound of Hope att hon var överlycklig över sitt positiva graviditetstest, men det visade sig att fostret redan var dött.

– Sju andra kvinnor testades och fem av dem fick samma svar, sade hon och tillade att läkarna inte uteslöt formaldehydförgiftning.

– Nu bor vi alla i husvagnar. Sommaren är på väg och lukten av formaldehyd blir allt starkare. Regeringen har inte gett oss några svar. Borgmästaren hävdar att husvagnarna klarat hälsotesterna och att det inte finns någon formaldehyd. Vi är så ledsna för att vi måste bo i de här husvagnarna och vågar inte skaffa barn. Det är en dubbel smärta.

En volontärkurator som arbetat med hälsovård efter jordbävningen sade att det inträffat dussintals fall med föräldrar till barn från en lågstadieskola som drabbades av jordbävningen som sökt hjälp.

– Det är många fler drabbade föräldrar som vi inte hunnit utreda än, sade han.

Formaldehyd används för att öka täthet och vidhäftningsförmåga hos byggmaterial. Stora mängder av ämnet är mycket farligt och akut giftigt.

Chou Weiwei, chef för Shenyangs kvinno- och barnsjukhus sade att formaldehyd är en stor riskfaktor när det gäller missbildningar. Fostrets hjärta utvecklas de första fem graviditetsmånaderna. Exponering för formaldehyd under den här perioden leder till stor risk för medfödda hjärtfel.

Enligt rapporter på internet från jordbävningsoffer har en persons tester visat att formaldehydnivåerna i husvagnar låg på 0,6 mg per kubikmeter, vilket är långt över det kinesiska hälsogränsvärdet på 0,12 mg per kubikmeter.

 

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/15717/