Minskat pappersarbete för lärare


Lärare har under flera års tid haft mycket onödigt pappersarbete, men till hösten kommer lärarkårens administrativa börda att minska.

Staten, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting och Friskolornas riksförbund har enats kring en rad förslag som ska stärka läraryrket. På måndagen presenterades förslagen på en presskonferens.

Bland annat kommer man att genomföra två centrala reformer som syftar till att minska en del onödigt dubbelarbete och komplicerad byråkrati för lärarna.

När betygen successivt avskaffades i grundskolan under 80- och 90-talet ersatte man dem med andra typer av dokument, så som ”skriftliga individuella utvecklingsplaner” och ”skriftliga omdömen”.

När eleverna nu åter betygsätts från årskurs 6, har man plötsligt parallella system för utvärdering av eleverna. Därför kommer individuella utevcklingsplaner och skriftliga omdömen att avskaffas i de årskurser där betyg ges, meddelar utbildningsminister Jan Björklund. De kommer också att halveras i sin omfattning i låg- och mellanstadiet.

Bo Jansson, ordförande i Lärarnas riksförbund, har själv lång erfarenhet som lärare. Han säger att det blev väldigt konkret för honom att det nuvarande systemet innebär onödigt dubbeljobb, då han skulle göra skriftliga omdömen för sina elever i november, en uppgift som tar mycket tid i anspråk.

– Ett par veckor senare var det dags att sätta betyg och jag undrar hur många av föräldrarna och eleverna som verkligen gav sig tid till att gå igenom de här skriftliga omdömena. Jag tror att intresset istället fokuserades på när betygen kom, sade Jansson.

Även de så kallade ”åtgärdsprogrammen” för elever som behöver särskilt stöd, som infördes 2001 kommer att förenklas. Jansson hävdar att det tagit mer tid och fokus att bestämma hur man ska skriva och hur det ska göras, istället för att ge eleverna hjälp.