Minskat förtroende för arbetsförmedlingens chef


Idag meddelade Arbetsförmedlingens styrelse att den inte längre har förtroende för generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist.

Förtroendet för henne var lågt innan men det blev inte bättre när styrelsen såg generaldirektörens mobilräkning. Under perioden mars 2012 till augusti 2013 uppgick den till 311 000 kronor, uppger SR.

Arbetsmarknadsdepartementet har underrättats om att styrelsen saknar förtroende för Angeles Bermudez-Svankvist, eftersom det är regeringen som tillsätter och avsätter generaldirektörer.

Bermudez-Svankvist meddelade under dagen att hon inte ämnar att avgå, trots kritiken.

Uppdaterad kl 19.14