Minskade utsläpp i Asien kan påverka nederbörden i Australien
Turister går i smoggen vid Victoria Harbour i Hongkong. En minskning av de atmosfäriska föroreningarna över Asien kan minska antalet tropiska regnfall i Australien visar en ny studie. (Foto: Samantha Sin/AFP/Getty Images)


Mitt i kampen mot klimatförändringar visar en ny studie att en minskning av de atmosfäriska föroreningarna över Asien faktiskt kan minska antalet tropiska regnfall i Australien.

Ett team med internationella forskare, ledda av Dr Leon Rotstayn vid the Australian Commonwealth Scientific and Research Organisation (CSIRO), har använt de senaste datormodellerna för klimatsimulering för att undersöka effekten av nedsmutsning av aerosoler i Asien på det södra halvklotet.

I undersökningen fann man att ”det asiatiska diset” sedan 1950-talet har ökat nederbörden och molnigheten i nordvästra och centrala Australien genom att den fina balansen mellan temperatur och vind har förändrats mellan Asien och Australien.

”Men det har ingenting att göra med att föroreningarna i Asien transporteras direkt över Australien”, säger Dr Rotstayn i ett uttalande.

Aerosoler i den övre atmosfären kyler ner marken och omgivande hav genom att reflektera värmen tillbaka till rymden – i motsats till koldioxid, en växthusgas som fångar upp värmen och delvis är ansvarigt för den globala uppvärmningen. Samtidigt som den ekonomiska aktiviteten i Asien har ökat har även tillförseln av aerosoler till atmosfären ökat.

Resultaten, menar dr Rotstayn, antyder att om utsläppen i Asien minskar kommer samtidigt den tropiska nederbörden i Australien att minska, vilket leder till en förstärkning av trenden att det australiska klimatet blir torrare.

Studien, som kommer att publiceras i tidningen Geophysical Research, är viktig eftersom det är den första studien som visar effekterna på klimatet i Australien på grund av föroreningarna av aerosoler.

Att ta med aerosoler i klimatmodeller och förstå deras påverkan på molnbildning och nederbörd är en av de största utmaningarna som klimatforskare står inför, säger Dr Rotstayn.

”Budskapet från den här studien är att det är väsentligt att inbegripa aerosoler om vi på ett exakt vis ska kunna beskriva den nuvarande och framtida situationen för det australiska klimatet”, säger han.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/6-12-29/49861.html