Minska utsläppen ”för dyrt” för biltillverkare
Dåligt formulerade lagar får biltillverkare att skippa miljösystem för dieselbilar. Foto: Mark Renders/Getty Images


De flesta dieselbilar i Sverige släpper ut kväveoxid och koldioxid långt över gränsvärderna, enligt Ny Teknik.

Orsaken sägs vara dåligt utformade lagkrav.

— Frågan är om det är fusk eller inte, säger Bengt Johansson, professor i förbränningsteknik vid Lunds tekniska högskola, till tidningen.

Enligt tidningen är de flesta europeiska dieselbilar utrustade med EGR (exhaust gas recirculation), vilket minskar utsläppet av kväveoxider genom en sänkning av förbränningstemperaturen. Systemet fungerar dock inte vid tung last eller höga varvtal.

De enda dieselbilar i Europa som håller nere utsläppen vid tung lastning är de som har ytterligare ett system installerat, SCR (selective catalytic reduction), som minskar kväveoxidutsläppen även vid tung lastning.

Enligt Johansson lever biltillverkarna upp till reglerna, men de flesta är ovilliga att göra något mer för miljön utöver det som de tvingas till. System som håller utsläppen nere är mycket dyra för tillverkarna att installera.