Minnen från intensivvård plågar i flera år
Tidigare forskning har visat att många patienter som vårdats vid en intensivvårdsavdelning kan lida av påträngande minnen efter upplevelsen, nu har forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, gjort den första svenska studien i ämnet. (Foto: AFP/DPA/Markus Scholz)


Minnena efter att ha vårdats på en intensivvårdsavdelning kan fortsätta plåga patienter flera år efter olyckan, visar en studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

På en intensivvårdsavdelning vårdas svårt sjuka patienter som kräver noggrann övervakning och avancerad behandling. Patienten är uppkopplad till olika medicinska apparater och respirator för att hjälpa andningen.

Mona Ringdahl, forskare vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har tillsammans med kollegor tagit del av 40 patienters egna upplevelser av välbefinnande och livskvalitet efter att ha intensivvårdats i respirator.

Samtliga deltagare i studien hade vårdats på sjukhus i Västra Götaland för svåra skador. De flesta hade vårdats längre än en vecka i respirator. De undersöktes först ett år och sedan fem år efter händelsen.

Resultatet visade att patienterna fortfarande bar på svåra minnen fem år efter olyckan. Minnena var så påträngande att de försämrade livskvaliteten.

–Minnesupplevelsen från intensivvården är levande många år efter olyckan. Minnena av panik och ångest förstärktes över tid, och nästan hälften av patienterna mindes även smärta. För en tredjedel kvarstod starka minnen av vanföreställningar, drömmar och hallucinationer, säger Mona Ringdahl i ett pressmeddelande.

För många av patienterna är avsaknaden av minnen ångestskapande.

Forskarna drar slutsatsen att svårt skadade patienter bör följas upp under längre tid och föreslår att de sjuksköterskor som vårdat patienterna i det akuta skedet kan hjälpa patienterna att fylla i minnesluckorna.

 

Studien har publicerats i tidskriften Intensive and Critical Care Nursing.