Ministermöte om flyktingkvoter idag
Idag träffas EU-ministrarna för att försöka komma överens om flyktingkvoter för EU:s 28 medlemsländer. Foto: Dan Kitwood/Getty Image


EU:s justitie- och inrikesministrar ska träffas idag på eftermiddagen för att försöka komma överens om flyktingkvoter för medlemsländerna. Flera länder har redan sagt nej och flyktingfrågan befinner sig i dagsläget långt ifrån en lösning.

Redan nu står det klart att det kommer att bli svårt att nå en överenskommelse mellan EU:s medlemsstater i flyktingfrågan. Man kan se en tydlig skillnad mellan länderna i Öst- och Västeuropa. Sverige, Tyskland, Italien och Frankrike vill ha ett system där alla EU-länder förbinder sig att ta emot en del av flyktingarna.

Men flera länder har redan sagt att de säger nej till att gå med på obligatoriska flyktingkvoter, rapporterar SVT. Bland dem finns Ungern, Slovakien, Finland, Tjeckien, Polen, Bulgarien, Rumänien, Estland, Lettland och Litauen.

– Flyktingkvoterna är riktade mot flyktingarna och kommer inte att lösa krisen. Vi kommer att göra allt för att övertyga Europa om att kvoter är meningslösa, säger Slovakiens premiärminister i ett tv-uttalande.

Enligt en tidigare överenskommelse kan inte Danmark, Irland och Storbritannien tvingas att gå med på kvoteringsförslaget.

Av de 160 000 människor som ska förflyttas från Grekland, Italien och Ungern skulle de flesta hamna i Tyskland, Frankrike och Spanien, eftersom flyktingkvoten ska anpassas till varje lands förmåga att ta emot flyktingar.