Minister vill hjälpa romer i hemländerna
Bättre med stöd till proffesionella organisationer på plats, menar en av regeringens samordnare Åsa Regnér. Foto: Johannes Eisele /AFP/Getty Images


Stöd utsatta människor lokalt i Rumänien och Bulgarien. Det bästa sättet att bekämpa den fattigdom som leder till tiggeri är att ge bidrag till professionella frivilligorganisationer på plats. Det skriver Åsa Regnér (S) regeringens samordnare i frågan om utsatta EU-medborgare på DN debatt.

Cirka 4000-5000 utsatta EU-medborgarna vistas tillfälligt i Sverige och många av dem lämnar kvar sina barn i hemlandet, påpekar Regnér, som är barn- äldre och jämställdhetsminister. Hon har skrivit artikeln tillsammans med Martin Valfridsson, nationell samordnare för utsatta EU-medborgare.


Barn-, äldre- och jämställdhets­minister Åsa Regnér och är regeringens samordnare i frågan om utsatta EU-medborgare. Foto: Wikimedia Commons.

Barn-, äldre- och jämställdhets­minister Åsa Regnér och är regeringens samordnare i frågan om utsatta EU-medborgare. Foto: Wikimedia Commons.

För att minska antalet utsatta EU-medborgare i Sverige vill de reformera på tre områden.
1. Tydligare regler i Sverige för att motverka olovliga bosättningar, exploatering och våld.
2. Ökad samverkan inom EU med Rumänen och Bulgarien angående jobb, utbildning, bostad och hälsovård.
3. Närmare samarbete med civilsamhällets organisationer.

Under fredagen hålls en konferens i Stockholm för representanter från civilsamhället, myndigheter och kommuner för att främja samverkan mellan idéburna svenska organisationer som arbetar med utsatta EU-medborgare.