Miljöproblem ökar ofruktsamhet hos män
Den erfarne miljökämpen Wu Dengming från Green Volunteer League i Chogqing står bredvid en förgiftad bäck som rinner ut i Yangtzefloden i Chongqing. (Foto: Mark Ralston/AFP/Getty Images)


Enligt rapporter i kinesisk media har ohälsosamma levnadsvanor och miljöföroreningar försämrat fruktsamheten i Kina.

Zhejiang Daily rapporterade resultaten av en regional undersökning som visade att ofruktsamhet hos kinesiska gifta par låg på mellan 7 och 10 procent. Oförmågan att bli gravid och att kunna fullfölja en graviditet ökar.

Enligt CNKong.com, visade en studie i Shanghai att miljöföroreningarna blir värre och detta har i sin tur lett till en situation där manlig ofruktsamhet ökar påtagligt. Shanghai Daily rapporterade att manlig fruktsamhet har gått ner med minst tolv procent de senaste tio åren. Professor Wang Yifei, ordförande för Chinese Society of Reproductive Medicine inom Chinese Medical Association, delade med sig av sina åsikter under en intervju med Zhejiang Daily. Han rapporterade att de flesta spermadonatorerna till Shanghais spermabank är universitetsstudenter. De ska vara unga, starka och vid bästa fysisk hälsa.

De flesta donatorerna uppfyller dock inte dessa krav. Förutom att man har ett litet antal spermier är även spermiernas rörelseförmåga dålig. Rapporten noterade att kvinnor som väntar med att gifta sig och skaffa barn tills de är äldre löper större risk att drabbas av infertilitet.

Zhejiang Daily och Global Times rapporterade att experter anser att det största skälet till att ofruktsamhet ökar är skadliga element i människors livsmiljöer. Konstgödsel, bekämpningsmedel, dekorationsmaterial (som blyhaltig färg) och kosttillskott för djur som innehåller tillväxthormon har förgiftat Kinas jord, vattenresurser och föda, och därmed skadat mänskliga spermier direkt och indirekt.

Vidare bidrar livsstilsfaktorer som drogmissbruk, alkoholism, rökning, övervikt och stress till nedgången. CNKong.com citerade China Daily, där det sades att Kinas miljöproblem kommer att fortsätta att förvärras under de kommande åren i och med den snabba ekonomiska utvecklingen.

I en undersökning av 700 floder som den kinesiska regeringen nyligen genomförde, visade sig fler än hälften vara allvarligt förorenade. Tillräckliga kontrollfunktioner för vatten- och luftföroreningar fanns bara i åtta av de sextiofyra större städer som undersöktes.

Översatt från engelska.” target=”_blank”>originalartikeln på kinesiska.