Miljontals måltavlor för hjärntvätt i Kina
Staden Wuchangs ”Lagliga utbildningscenter” i Heilongjiangprovinsen i norra Kina. Kommunistpartiet använder ofta förskönande titlar på institutioner som ”lagligt utbildningscenter” för att dölja inrättningar där Falun Gong-utövare hjärntvättas. (Foto: Minghui.net)


Det kinesiska kommunistpartiet (KKP) startar en ny kampanj för att ”omvandla” Falun Gong-utövare i Kina. Den är tänkt att pågå i tre år, involverar miljontals människor och kostar miljarder kronor, enligt partiets egna dokument som finns tillgängligt på internet och en nyligen analys som gjorts av en Falun Gong-människorättsgrupp. 

I juli 1999 lovade den dåvarande högste ledaren Jiang Zemin att ”utplåna” Falun Gong, och den här hjärntvättskampanjen är KKP:s senaste försök att hålla fast vid hans hot. Falun Gong, också känt som Falun Dafa, är en traditionell kinesisk andlig lära eller filosofi som består av fem meditativa övningar och en moralisk undervisning baserat på sanning, godhet och tålamod. 

Sjuttiofem procent av de Falun Gong-utövare som regimen känner till är måltavla för den nya kampanjen, enligt flera KKP-dokument. 

Att försöka uppskatta hur många individer som är i farozonen är ingen lätt uppgift. KKP:s siffror är inte trovärdiga och förföljelsen av Falun Gong gör det näst intill omöjligt att utföra en undersökning om utövare som är aktiva i Kina. 

Falun Dafa Information Center som publicerade nyheten om kampanjen på engelska den 25 oktober, uppskattar att det finns mellan 20-40 miljoner aktiva utövare i Kina. 

Den siffran baseras på kunskap av det nätverk som används för att förse utövare med information. Utövarna i Kina förlitar sig på vad de kallar ”materialplats” för litteratur. Denna litteratur hjälper utövarna att hålla sig informerade om händelser och ger dem också material som de använder för att ge till icke-utövare – material som förklarar för den vanlige kinesen vad Falun Gong är, hur man förföljs av KKP och varför den här förföljelsen är olaglig och felaktig. 

Varje sådan materialplats som till exempel kan vara en dator, skrivare eller kopieringsmaskin, används av 100-200 utövare. Enligt informationscentret finns det 200 000 sådana platser i Kina, vilket innebär att det uppskattningsvis finns 20-40 miljoner aktiva utövare. 

Kampanjen riktas mot 75 procent av de utövare man känner till. Men hur många av de aktiva utövarna som är kända hos myndigheterna är okänt. Om de 75 procenten är måltavla för den totala populationen av utövare, riskerar nämligen tiotals miljoner att bli hjärntvättade de kommande tre åren. 

Kampanjen förefaller komma från partiet och omfattar den nedersta samhällsformen i Kina. Av de åtta dokumenten som informationscentret gått igenom, var alla utom ett från små kommuner – inklusive ett från ett lokalt vattenledningskontor. De åtta dokumenten kommer från partiets inre apparatur, sade informationscentret. 

”Under vägledning av experter inom omskolning och omvändning”, kan man läsa i ett av dokumenten att partikadrar är instruerade att ”besöka olika byar, samhällen och hushåll för att utbilda och besegra utmanande individer.” 

De ursprungliga formulären är fulla av överdrivna kommunistfraser, inklusive deras behov av att ”utbilda, omvandla och besegra huvudsakliga måltavlorna för att underlätta krigets omfattning”, ”upptäcka nya metoder i utförandet av den speciella politiska verksamheten och tankeverksamheten”, ”utbilda vetenskapligt” de infångade utövarna och ”uppmuntra de omvända medlemmarna i återvändandet till ett normalt liv i samhället samt befästa och förstärka krigets seger.” 

Den sista frasen syftar till statlig propaganda där ”omvända” individer uttalar sig på tv eller i radioprogram och där de säger sig ta avstånd från Falun Gong. 

Precis som en militär krigsstrategi har man specifika metoder för olika mål: en omvändningsfrekvens av 75 procent, en återfallsfrekvens av inte mer än 6 procent och nyckelmål för varje del av kampanjen, år efter år. 

Under 2010 har KKP siktat in sig på att förena sina tankar, tänka ut planer och ”fulländat” institutioner. Under 2011 planerar man att vidare implementera och stärka utbildningssystemet och ”att omvända” samt att övervinna sina huvudmåltavlor. Under 2012 ska man fördjupa arbetet med utbildning och omvändningsarbetet men även nå en omvändningsfrekvens av inte mindre än 10 procent baserade på 2009 års siffror. 

Tjänstemän i kommunistpartiet bör ”tvinga dem att delta på seminarierna och bestämt implementera en kombination av utbildning och förhör och omvända dem för att således rycka upp dem med rötterna”. 

Vid slutet av det tredje året kommer bonusar att utdelas till de mest inbitna hjärntvättarna. 

Enligt experter har kampanjen många likheter med tidigare tankereformskampanjer utkämpade av KKP.

– Dokumentens form och stil är precis samma som förr i tiden, sade Zhong Weiguang, en kinesisk dissident och expert på totalitarism som numera bor i Tyskland, i en telefonintervju. 

– Byt bara ut ”utbilda och omvända” till ”tankereform” eller plocka bort 2010-2012-delen och orden ”Falun Gong” och ingen skulle längre veta vilket år det handlar om.

Zhong anmärkte också på att kampanjen i grund och botten är olaglig enligt kinesisk lag.

– När folk bryter mot lagen ska domstolarna ta hand om det. Vad ger regeringen rätt att spärra in människor och tvinga dem att förändra sina tankar? Sådant här händer inte i ett normalt samhälle; det är snedvridet, sade han. 

Dokumentet från distriktet Laodian i Henanprovinsen talar om behovet att: ”Ingjuta socialismens kärna in i hela omskolnings- och omvändningsarbetets process.” 

”När [partiet] gör framsteg i att besegra utmanande grupper”, måste det ”hjälpa målet att etablera en ny syn medan man förstör hans eller hennes filosofi.” Enligt detta säger dokumenten oss att kadrar kommer att ”undvika problemet att personen som omvänds får ett tomt sinne efter omvändningen och behöver ytterligare omskolning.” 

I ett pressmeddelande från informationscentret säger Falun Gongs talesman Erping Zhang att ”det som händer i hela Kina är som hämtat ur Orwells 1984”.

Men samtidigt som retoriken må vara liknande kampanjerna för 60 år sedan, har metoderna blivit okänsligare och ruskigare, enligt Cheng Xiaonong, tidigare rådgivare till utdrivna premiärministern Zhao Ziyang, och sedermera chefsredaktör för Modern China Studies. 

– Det är en påtvingad förändring i sinnet genom våld och repression. De använder inte lika mycket indoktrinering eller kommunistideologi som tidigare användes i tankereformkampanjerna, sade han. 

– Tankereform eller tankeindoktrinering skedde utanför fängelse, men denna ”omvändning” sker inne i fängelse. Detta är den stora skillnaden.

Informationscentret har publicerat enskilda fall där utövare har dött av övergrepp inom dagar i fängelseförvar i ett hjärntvättscenter. Enligt informationscentret fruktar man att tiotusentals utövare har dött av förföljelsen. 

En annan aspekt att beakta i kampanjen är den stora summan pengar som pumpas in. Dokumenten säger att kostnaderna för att omvända en Falun Gong-utövare uppgår till 6750 amerikanska dollar (45 600 SEK). Den totala kostnaden för kampanjen uppgår till miljarder kronor. 

Scott Love, professor och chef för filosofi och religion vid University of Wisconsin-Eau Claire, noterar att partiet använde en ”hisnande förmögenhet” i kampen mot utövare mellan 1999-2005, och att ”det är svårt att tro att de har så mycket pengar att spendera en gång till”. 

Genom att dra en parallell från en tidigare period, tror han att detta kan vara mer som de eviga kampanjerna i slutet av 50- och början av 60-talet, där ”klassfienderna” fick utstå upprepade attacker och var varje gång i stort sett samma människor, staten kunde helt sonika gripa de ”vanliga misstänkta” för en andra, tredje, fjärde runda av övergrepp”, skriver han i ett e-postmeddelande. 

Den till synes stora investeringen i både pengar och arbetskraft, mobiliseras på grund av partiets ideologiska svaghet, enligt Zhong och Cheng. 

– Folk som levt under kinesisk kommunism känner till att Falun Gong haft en stor inverkan på det kinesiska samhället, och detta är den enda anledningen till att man gör så här, och anstränger sig så mycket för att göra så, sade Zhong.

Cheng Xiaonong anser att KKP fortfarande är oroade över hotet som Falun Gong utgör för partiets grundläggande ideologi. 

– Falun Gong-rörelsen spreds så snabbt i Kina och vid en tidpunkt fanns det omkring 100 miljoner troende. Det inträffade under en period när de som genuint trodde på kommunistideologin hade dramatiskt sjunkit i Kina. 

Han säger att medan regimen inte längre fokuserar på befolkningens fullständiga ideologiska dominans, var Falun Gongs inverkan fortfarande problematiskt utifrån ett kvasi-totalitärt regeringsperspektiv. 

– I själva verket är Zhen Shan Ren kärnan i Falun Gong, men på grund av den kinesiska regimens ideologi, uppfattas den som ett hot vilket kommer sig av att kommunistpartiet inte talar sanning, inte har godhet, men i själva verket är fruktansvärt hemska, sade Cheng, som hänvisade till Falun Gongs ledord sanning, godhet och tålamod. 

– Ju fler som därför pratar om Zhen Shan Ren, desto mer tror regeringen att det är en utmaning och kritik mot kommunistpartiets politiska styre. 

För Zhong är det uppenbart att kampanjdokumenten indikerar att partiets försök att utplåna Falun Gong har varit mindre framgångsrik. 

– [Hannah] Arendt frågade var ett kommunistparti fokuserar dess propaganda: på dess svagaste punkt. De gör detta på grund av att deras förföljelse av Falun Gong har misslyckats. 

Översatt från:http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/44866/