Miljontals kineser överger kollapsande kommunistparti
Demonstranter på Gustaf Adolfs torg i Göteborg protesterade på påskafton mot organstöld och människorättsbrott i kommunstkina, samt uppmärksammade avhoppen från partiet. (Foto: Epoch Times)


I dagarna skriver den tiomiljonte kinesiske medborgaren in sig på den webbsida som satts upp av Epoch Times och avsäger sig sitt medlemskap i kommunistpartiet eller dess underorganisationer, kommunistiska ungdomsförbundet och unga pionjärer.

Det kommer att följas av att ännu fler gör detsamma och sedan ytterligare en och ytterligare en. Trenden med utträdanden visar tydligt – kommunismen i Kina är snabbt på väg bort.

Men du får ingen information om det genom att läsa morgontidningen eller titta på kvällsnyheterna. Det beror på att denna storskaliga frihetskamp inte utkämpas av beväpnade rebeller ute på gatorna. Den utkämpas över internet, via fax, e-post och till och med via meddelanden på sedlar, av en person och ett meddelande åt gången.

Det började i slutet av 2004 med en serie ledarartiklar om det kinesiska kommunistpartiet (kkp), publicerade av den kinesiskspråkiga utgåvan av Epoch Times. De nio kommentarerna om kommunistpartiet startade en rörelse av utträden ur kkp. Snabbspola till nutid och antalet kkp-utträden uppskattas att nå 10 miljoner i dagarna.

Hålet i brandväggen

Majoriteten av utträdena har möjliggjorts genom en speciell teknologi som kallas DynaWeb. Detta är ett verktyg som låter internetanvändare ta sig igenom Kommunistkinas censurnät.

Kinas internet byggdes upp från grunden med informationskontroll och censur som grundpelare. Politiska debatter skulle inte tillåtas.

Men Bill Xia, vd för Dynamic Internet Technologies (DIT), säger att hans produkter kan ta sig förbi allt detta.

I åratal har DIT hjälpt Voice of America och Radio Free Asia som finansieras av USA:s regering att få sina budskap hörda i Kina. Genom att skickligt ta sig förbi censuren sänder DIT miljoner e-postmeddelanden till Kina för de två företagen.

Nu erbjuder DIT:s DynaWeb en portal för internetanvändare i Kina så att de kan nå utanför landet. Genom att besöka URL:er tillhandahållna av DynaWeb, kan användare i Kina bryta igenom och nå resten av världens World Wide Web, utan censurens begränsningar.

DynaWeb har otvivelaktigt visat sig vara den dominerande kanalen för kineser som avsäger sig kommunistpartiet (kkp), enligt de studier Xia har gjort.

– Vi har fått reda på att mer än hälften av utträdena postades genom DynaWeb. Det vill säga fler än fem miljoner, berättade Xia för Epoch Times..

Det största antalet av dessa – ungefär 10 procent – kom från Peking. Men användandet av DynaWeb för att avsäga sig kkp är ett landsomfattande fenomen, enligt Xia.

Utträden från personer som använder DynaWeb har kommit från i stort sett alla kinesiska provinser, inklusive avlägsna provinserna med väldigt få människor såsom Tibet och Xinjiang, uppger han.

Xia uppskattar att det för närvarande finns ”hundratusentals” regelbundna DynaWeb-användare, med etthundratusen användare samtidigt. Xia gissar att användare också har hjälpt släktingar och vänner att posta sin utträdesdeklarationer till internet.

DynaWeb är inte bara kanalen för att avsäga sig från kkp. Mindre tekniska kineser har utnyttjat e-post, fax och telefonsamtal.

‘Grundlig granskning’

Cathy Jiang är koordinator för Epoch Times speciella webbsida för utträden ut ur kkp. Hon har tillsyn över 50 redaktörer som arbetar som volontärer vilka går igenom utträdena och ytterliggare en grupp på 30 stycken som är ansvariga för gå igenom e-post. Volontärerna är utspridda runt om i världen och har uppsikt 24 timmar om dygnet, fastän de flesta utträdena kommer under kinesisk dagtid.

– Varenda ett har grundligt granskats av vår personal. ”Det finns scenarier där en person representerar åtskilliga människor som hoppar av. Vi måste göra beräkningar efter varje situation. Om vi inte har namnen på varje person och vilket förhållande de har till varandra, kommer vi bara att räkna det som en. Vi gå hellre ut med ett mindre antal som vi är säkra på, än för många säger Jiang.

Jiangs grupp är upptagen med att tillse att varje utträde som lämnats in behandlas samma dag. De söker också igenom utträdena efter felaktigheter.

– Överdrifter kommer huvudsakligen från upprepade falska deklarationer med försök att störa oss. Ibland har vi inte tillräckligt med personal. Om vi inte kan posta en deklaration snabbt, händer det att personen som lämnade den inte väntar och postar den igen. Nu kan vi tekniskt blockera de flesta upprepade äkta och falska deklarationerna. Varje volontär och redaktör har gjort sitt bästa att titta efter dörröppningarna, genom att använda IP-kontroll, söka och filtrera bort störningar och upprepade utskick, säger han.

‘Chansen att få veta sanningen’

Det är svårt att tro att en serie ledarartiklar ledde till allt detta. När allt kommer omkring har kkp kritiserats sedan dess uppkomst. Vad är det i de Nio kommentarerna som har satt igång dessa massutträden?

Ansändare säger att de Nio kommentarerna exponerar kkp med en enastående skärpa och djupsinnighet.

– Det var inte så många människor som gjorde research på detta sätt eftersom det är ganska svårt, säger Xue Sheng, prisbelönad kinesisk journalist med hemvist i Toronto. Sheng bevittnade hur studenter blev nedskjutna av regeringen i Peking 1989 och har sedan länge varit förespråkare för kinesisk demokrati. Hon tycker att de Nio kommentarerna är unika.

– Jag tycker att det är fantastiskt. När vi var i Kina hade vi självklart inte en chans att få veta sanningen. Till och med när vi är här [Kanada] har vi i själva verket inte chansen att få veta sanningen om kommunistpartiet. De Nio kommentarerna öppnade verkligen dörren för folk att se sanningen, säger hon.

De Nio kommentarerna är inte bara en kronologi över kommunistpartiets repressiva kampanjer. Ledarserierna inbjuder till allvarlig diskussion om vad det har åsamkat det kinesiska folkets moral och Kinas nationella skatt – 5 000 år av traditionell kultur.

Att döma av deklarationerna om utträde som finns på internet, har denna information fått igång det kinesiska folket.

Från en invånare i Peking som trätt ut ur kkp: ”Jag har alltid känt till hela samhällets förfall; alla kommer att få betala skadorna. Folk ignorerar konsekvenserna utifrån svaghet och själviskhet. Förändringarna av miljön och maten är i själva verket inte värst. Det värsta är förändringen i folks hjärtan, vilken tillåter och överensstämmer med det dåliga uppförandet i samhället.”

Från en pensionerad soldat i Sichuan: ”1989 deltog jag i det så kallade ‘rebellförtrycket’ i Tibet, där jag nästan förlorade livet. Under förtrycket behandlade ‘Folkets befrielsearmé’ tibetanerna grymt. Några arresterade tibetaner lades i säckar och kastades ner i floder från flygplan. Vid den tiden berättades det för oss att det var för att straffa rebeller; nu förstår jag att det var ett brott mot tibetanerna och det kinesiska folket. Himlen kommer snart att eliminera kkp. Härmed deklarerar jag uppriktigt mitt utträde ur alla kkp-kontrollerade organisationer, inklusive unga pionjärer, ungdomsförbundet och själva kkp.”

Från en utvandrad arbetare: ”Jag arbetar tio till 13 timmar varje dag, sju dagar i veckan, hela året igenom utan helger eller semester. Mina dagar är upptagna med arbete och mitt liv har ingen glädje. Efter att ha läst de Nio kommenterarna om kommunistpartiet insåg jag att kkp har fört med sig mycket smärta i våra liv. Det inte bara utnyttjar oss, utan använder åtskilliga lögner för att bedra oss. Härmed deklarerar jag högtidligt: Jag hoppar av kkp:s kriminella organisation, inklusive ungdomsförbundet. Fastän jag inte kan göra några stora förändringar i världen, kan jag åtminstone själv vara en rättfärdig person!”

Rörelsen har inte varit begränsad till vanliga kineser. Kinas första Olympiska medaljör i simning, Xiaomin Huang, har också avsagt sig medlemskapet i Partiet. Andra framstående personer inkluderar en pensionerad högt rankad tjänsteman i propagandadepartementet och en av Kinas bäst ansedda advokater, Gao Zhisheng.

Förtryck

Kommunistpartiet har kraftfullt försökt blockera spridandet av de Nio kommentarerna.

Ledarserien blev snabbt den hårdast censurerade informationen på Kinas internet, enligt en gemensam studie som gjorts av Harvards, Cambridges och Torontos universitet.

Kineser som ses med de Nio kommentarerna i handen blir arresterade. Guo Lifang, en 54-årig kvinna och Falun Gong-utövare från staden Xingtan, hittades med en kopia av de Nio kommentarerna. Hon torterades till döds i häkte. Faran för repressalier har lett till att de flesta kineser använder ett alias när de hoppar av partiet.

Samtidigt påbörjade kkp kampanjen ”Upprätthåll framstegen”, vilken tvingar in partimedlemmar i studiesammankomster där de ska upprepa sin  kkp-ed.

Partiet har också startat en ny kampanj för att introducera marxism, i hopp om att få allmänheten under ideologins kappa.

‘Money talks’ får en ny innebörd

Trots allt detta har gräsrotsrörelsen fortsatt och visar sig vara starkare än vad kommunistregimen kan förtrycka.

Den senaste månaden började slogans såsom ”Himlen eliminerar kkp”, ”Träd ut ur kkp och rädda dig själv”, ”Skynda på och läs de Nio kommentarerna” och ”Fler än nio miljoner människor har trätt ur kkp”, förekomma på sedlar i Kina. Åtminstone en bank tillkallade den kinesiska polisen och undrade vad man skulle göra med sedlarna.

Meddelandena på sedlarna har satt igång en diskussion om Kommentarerna. Nyligen har kineser som använder en USA-baserade telefonlinje (hotline) för att hoppa av kommunistpartiet nämnt att man sett sådana uttryck på kinesiska valutor.

I mars 2005 visade sig ett meddelade om att träda ut ur kkp på en anslagstavla på en vägg till en länsmyndighetsbyggnad i länet Nongon, Jilinprovinsen. Sedan dess har sådana meddelanden visat sig över hela Kina på anslagstavlor, telefonstolpar, broar – varhelst en bit papper kan tejpas eller limmas fast.

Farten på dessa utträden från kommunistorganisationer ökade ständigt och nådde en kulmen på över 40 000 om dagen i februari. Det kinesiska folket har kommit att förstå slutsatsen av de Nio kommentarerna att ”Endast utan det kinesiska kommunistpartiet har Kina hopp”.

Kkp:s talesman fortsätter att förneka utträdena. Den 29 mars citerade Xinhua en talesman från Partiet som sade: ”Skulle inte kkp ha kollapsat om så många medlemmar i Partiet hade hoppat av.

Utträdena pågår. Kkp:s kollaps är nära förestående.