Miljön tjänar på plaståtervinning


Återvinningsindustrin vill att vi samlar in mer plast. Plast återvinns inte i samma utsträckning som papper och metall, men det finns förutsättningar för att öka plaståtervinningen i Sverige.

Ett kilo återvunnen plast minskar koldioxidutsläppen med två kilo jämfört med nygjord plast. Om detta kunde genomföras globalt skulle mycket vara vunnet, anser återvinningsindustrin.

Ur ekonomisk synvinkel skulle det vara bra för det är de små och medelstora företagen som driver plaståtervinningen.

– Att skärpa kraven på plaståtervinning skapar därför drivkrafter för företagande som genererar ny miljöteknik, säger Återvinningsindustriernas vd Annika Helker Lundström i ett pressmeddelande.

Europeisk statistik visar att Sverige har väsentligt mindre plastavfall än våra nordiska grannar. Återvinningsindustrin tvivlar dock på statistiken och vill ha en utredning. Själva har de tagit fram en rapport med tio förslag på hur plaståtervinningen ska kunna öka. Ett av förslagen är just korrekt statistik.

– Återvinningsindustrierna ifrågasätter dessutom den nationella svenska statistiken och bedömer att nivån på plaståtervinningen i Sverige är väsentligt överskattad, säger Annika Helker Lundström.