Miljökonferensen lönsam för Rio
Rios borgmästare Eduardo Paes tillsammans med sina tjänstemän tillkännager resultatet av Rio+20 . (Foto: Beth Santos / City of Rio de Janeiro)


De intäkter som turismen förde till Rio de Janeiro under Förenta nationernas konferens om hållbar utveckling, som ägde rum mellan 13 och 22 juni på Riocentro, var cirka 132 miljoner dollar. Detta framgår av resultaträkningen för Rio+20. Antalet besökare beräknades ha varit 110 000, vilket är 50 procent mer än väntat.

Under den officiella FN-konferensen besökte cirka 45 000 människor Riocentro i Barra da Tijuca. Vid sidan av den officiella konferensen fanns flera möten och evenemang, som fick mer än en miljon besökare. Mest besökta var Folkets toppmöte och Humanitet 2012, som besöktes av 300 000 respektive 210 000 personer.

”Enligt Särskilda sekretariatet för turism genererade enbart sidoevenemangen extra intäkter på cirka 20 miljoner dollar under det fyra dagar långa evenemanget (19-22 juni). Under samma period spenderade konferensdeltagarna cirka 33 miljoner dollar i staden, enligt turistmyndigheten”, sades i ett uttalande.

Staden har vidare gjort gällande att ”dagarna före toppmötet för statsledare den 11-19 juni fanns 70 000 turister i Rio, vilket ger en intäkt på 77 miljoner dollar. Av dessa var, enligt turistmyndighetens undersökning, 7 000 utlänningar som kom till de officiella händelserna i Rio+20 och spenderade cirka 25 miljoner dollar mellan 19 och 22 juni, bland på logi, måltider, transport och fritid.”

Brasiliens hotellförening (ABIH) noterade 95 procents beläggning på hotellen i Rio, enligt rapporten.

Mellan 15 och 23 juni samlade avfallshanteringen 144 ton sopor. Nästan en tredjedel (42 ton) var återvinningsbart material som samlades in genom selektiv insamling. Av dessa rester har mer än 100 ton tagits från anläggningar som byggts av statshuset, vilka inrymt mer än 12 000 besökare totalt.