Miljökatastrof i nordvästra Kina
Döende popplar i Ejinaoasen. (Epoch Times arkiv)


Ejinaoasen, som är en av de viktigaste ekologiska försvarslinjerna i nordvästra Kina, håller på att försvinna. Om oasen försvinner kommer mycket värre sandstormar än tidigare att dra genom norra Kina söderut mot Yangtzeflodens dalgång.

Ejinaoasen, även kallad Juyanoasen, är belägen i inre Mongoliets västra del och sträcker sig över ett område på ungefär 115 000 kvadratkilometer. Oasen får sitt vatten från Heihefloden som har sitt ursprung i Qilianberget. Heihefloden kallas Ejinfloden i de delar som hör till inre Mongoliet.

Den meterologiska byrån i inre Mongoliet har övervakat och analyserat miljön i de östra delarna och Ejinaoasen i många år. Analyserna visar på att Ejinaoasen står inför en allvarlig miljökatastrof.

Chefen för inre Mongoliets center för ekologi- och jordbruksklimat, Ba De, säger att informationen visar att området med lummig vegetation i Ejinaoasen har minskat från 276,3 kvadratkilometer till 5,7 kvadratkilometer – en minskning med 97,9 procent.

Under det senaste årtiondet har vegetationsarean årligen minskat med 2,8 kvadratkilometer, och ungefär 9 kvadratkilometer skog har försvunnit längs floden varje år.

Grässtäpp och öken har ökat med i genomsnitt 3,8 och 2,9 kvadratkilometer varje år.

– Den försämrade ekologiska miljön har flera orsaker. Ba tror att miljöproblemen till största del orsakas av människan. Allteftersom invånarantalet och boskapshållningen ökar används betydligt mer av flodens lokala vattenresurser, vilket resulterar i att vattennivån nedströms sjunker. Allt mindre vatten flyter från Heihefloden in i oasen.

Enligt Ba är boskapshållningen i Ejina för stor i förhållande till regionens omständigheter. Det finns för mycket människor, djurhjordar och jordbruk och man fäller träden efter behag. Alla dessa bekymmer har fört med sig en allt värre ekologisk kris i Ejinaoasen.

Ba framhåller att om man inte vidtar åtgärder inom kort, för att skydda miljön, kommer det att föra med sig allvarliga katastrofer för områdets invånare och utgöra ett hot mot närliggande miljöers ekologi och ekonomiska utveckling.

Den naturliga försvarslinjen som Ejinaoasen utgjort är fösvunnen, menar Ba. Sandflödet kommer att röra sig från Xinjiang i väst till de östra delarna – öknen och områdena med lössjord når Gula floden. Enorma sandstormar kommer att gå rakt genom norra Kina och röra sig söderut till Yangtzeflodens dalgång. Dongfeng Aerospace City kommer att hotas och jordbrukslandskapet i Hexikorridoren kommer att förstöras.

Översatt från version