Miljögift bakom cancerökning?
TBECH finns bland annat i byggmaterial, isolering, möbelstoppning och plastföremål. Ämnet har också upptäckts hos vitvalar i Arktis och i måsfågelägg. Ämnet är svåranalyserat så därför är det okänt hur stor spridningen är. (AFP PHOTO/LIU Jin)


Kan det vara ett hormonliknande miljögift som ligger bakom den kraftiga ökningen av prostatacancer under de senaste decennierna? Det misstänker en forskargrupp vid Centrum för livsvetenskap vid Örebro universitet som nu undersöker nu om det kan finnas ett samband.

Prostatacancer är en cancerform som har ökat påtagligt och nu håller Örebroforskare på att undersöka ett miljögift med egenskaper som liknar det manliga könshormonet testosteron. Man tror att det hormonliknande miljögiftet har androgena egenskaper som påverkar cellerna på samma sätt som manligt könshormon. Resultatet har presenterats i en artikel i tidskriften Environmental Health Perspectives.

Det är det bromerade flamskyddsmedlet TBECH (tetrabromoethylcyclohexane) som binder till cellerna på samma sätt som testosteron och därför kan påverka kroppsorganens tillväxt och funktioner.

Vid tester av kemikalien på mänskliga celler, som doktoranderna Hazem Khalaf och Anders Larsson utfört, ökade halten PSA (prostataspecifikt antigen), ett ämne som bildas i prostatan och som vid förhöjda värden kan vara ett tecken på prostatacancer.

– Det innebär att TBECH kan vara en viktig orsak till uppkomsten och utvecklandet av prostatacancer, konstaterar Per-Erik Olsson, professor i molekylärbiologi vid Örebro universitet i ett pressmeddelande.

TBECH finns bland annat i byggmaterial, isolering, möbelstoppning och plastföremål. Ämnet har också upptäckts hos vitvalar i Arktis och i måsfågelägg. Ämnet är svåranalyserat så därför är det okänt hur stor spridningen är.

Per-Erik Olsson anser
att deras resultat är oroväckande eftersom ämnet spritts i miljön under lång tid och kan påverka cellerna redan vid mycket låga koncentrationer. Effekten är kraftigare än för könshormonet testosteron, så det här kan vara det värsta miljögiftet som har upptäckts sedan dioxin, tror han.

Ännu vet man inte i vilka produkter ämnet kan finnas men många produkter som behandlats med flamskyddsmedel omger vi oss med i våra hem, berättar Per-Erik Olsson.

Tillsammans arbetar nu Örebroforskarna med en studie på möss. Resultaten har ännu inte analyserats men mössen som injicerats med ämnet har visat upp kraftig muskelökning.