Miljöförstöring orsakar att miljontals barn i Kina föds sjuka
En kemisk anläggning i staden Dalian i Liaoningprovinsen, nordöstra Kina, den 18 januari 2013. Journalister i Kina säger att vissa kemiska anläggningar i Kina förorenar grundvattnet genom att pumpa ner avfall i brunnar. Foto: STR/AFP/Getty Images


Varje år föds 800 000 till 1,2 miljoner barn i Kina sjuka. Ett barn med någon typ av deformation kommer till världen var 30:e sekund och den huvudsakliga orsaken är miljöförstöringen. Trots det har miljöförstöringens inverkan på människors hälsa varit ett lågprioriterat område i Kina.

Enligt regimens officiella mediakanal Xinhua föds 4-6% av alla barn med någon typ av avvikelse. Bland dem har runt 220 000 medfödda hjärtsjukdomar, 100 000 har ryggmärgssdefekter, 50 000 har läppspalt och 30 000 har Downs syndrom.

För att förhindra en ökning av medfödda sjukdomar har de kinesiska myndigheterna utnämnt den 12 september till ”en dag för att förhindra medfödda sjukdomar”. I år firades den andra årsdagen.

Enligt Kinas hälsodepartement dör en tredjedel av dessa barn efter födseln. Medfödda sjukdomar påverkar var tionde kinesiska familj och har resulterat i en ekonomisk förlust av 1 miljard yuan (ungefär samma i svenska kronor).

Experter från det Nationella centret för kvinnor och barns hälsa anser att huvudanledningarna till det ökande antalet medfödda sjukdomar är miljöförstöringen, en ohälsosam livsstil och att man föder barn allt senare i livet. Det föds tre gånger så många barn med medfödda sjukdomar i Kina som i utvecklade länder.

Kommunistregimen anser att miljöförstöring är en ”känslig fråga”

Efter 30 års ekonomisk tillväxt har Kina blivit världens mest förorenade land. Under senare tid har det skett kontinuerliga protester mot miljöförstöringen, men regimen anser att det är en ”känslig fråga” och begränsar medias rapportering om ämnet.

Storbritanniens Financial Times rapporterade i juli att regimen bett världsbanken att censurera känsliga delar i sin rapport om Kinas miljöförstöring.

De känsliga delarna säger att nära 750 000 kineser dött som följd av luft- och vattenföroreningar. Det högsta antalet föroreningsrelaterade dödsfall är knutna till luftförorening i städerna och varje år dör 35,4 miljoner människor i förtid som en följd av luftföroreningar. Problemet är särskilt allvarligt i större städer.