Miljöfarliga ämnen tappades i havet mellan Öland och Gotland


Det finska fraktfartyget Linda som under lördag morgon tappade flera containrar i havet söder om Gotland harlagt till i S:t Petersburg. Enligt Helsingin Sanomat kommer Myndigheter i S: t Petersburg börja undersöka fartyget och orsaken till händelsen på måndag.

Linda tillhör Langh Ship men är uthyrt till rederiet Containerships. Fartyget var på väg från Rotterdam till S: t Petersburg. Söder om Gotland tappade fartyget flera containrar i sjön. Containrarna var väl surrade säger fartygets befälhavare Jouko Blomqvist till finska Yle. Orsaken antas bero på att den understa containern gav vika och därefter föll de tre övre i sjön.

Mimmi Nordström vice vd vid Containerships berättade för finsk media att de har fått tillgång till lastdeklarationen. En container innehåller kryddsåser, den andra ofarliga kemikalier, men den tredje containern ska innehålla giftiga kemikalier som har klassificerats i enlighet med den internationella sjöfartsorganisationen, IMO:s regler.

Vad för slags giftiga kemikalier det handlar om kommer man veta först på måndag, när befraktaren i Rottendam ger de exakta uppgifterna.

Kustbevakningen i Karlskrona har endast funnit delar av en container, så man befarar att resten har sjunkit till botten.