Miljöaktivist dömd till tvångsarbetsläger


Sun Xiaodi, miljöaktivist, som avslöjade radioaktiv förorening i Yangtzefloden, dömdes till arbetsläger tillsammans med sin dotter. Nu protesterar människorättsgrupper i Kina mot dessa domar. 

Sun hade arbetat som lagerchef vid urangruva nr 792 i Gansuprovinsen. När han insåg att gruvan släppte ut radioaktiva ämnen i Yangtzefloden, tillbringade han mer än ett årtionde på att försöka avslöja problemet, enligt Civil Rights and Livelihood Watch (CRLW) i Kina. 

I juni 2004 lyckades Sun träffa några utländska journalister. Han beskrev miljöproblemen för dem och gav dem samtidigt relevant material och bilder på gruvan. På grund av sina aktiviteter har han under de senaste åren varit under konstant bevakning och gripits flera gånger. 

Human Rights in China säger att han dömdes till två års tvångsarbetsläger av Diebu läns myndigheter för att ha läckt statshemligheter till utländska makter. Suns dotter, Sun Dunbai, dömdes till ett och ett halvt års tvångsarbetsläger för sin medverkan.

Anonyma källor i Gansuprovinsen säger att agenter för det kinesiska kommunistpartiet grep Sun den 15 juni 2009 efter att han överklagat till tibetanska autonoma prefekturen i Gannan, där han uppmanar världssamfundet att på allvar undersöka de radioaktiva föroreningarna i Kina. 

Innan han greps den 12 juni genomsökte rånare Suns hus och förstörde halva hans boksamling. Till följd av detta hotades han av lokala polisen och säkerhetstjänsten som försökte få honom att inte avslöja de radioaktiva föroreningarna i Gansuprovinsen. 

De lovade att köpa Sun ett annat hus om han flyttade från den tibetanska autonoma prefekturen i Gannan och slutade upp med att rapportera om radioaktiva föroreningar. 

Det har rapporterats vid ett tillfälle att agenter erbjöd att betala Sun 200 000 yuan (ungefär motsvarande i svenska kronor) om skulden också lades på en Falun Gong-utövare eller en människorättsadvokat. Om Sun skulle vägra erbjudandet, sade man till honom att han och hans dotter skulle bli kidnappade. Sun vägrade. 

Under sin första dag i arbetslägret misshandlade interner Sun Xiaodi, uppmuntrade av vakter, och nästan alla hans ägodelar stals. Senare förbjöds Sun att använda penna eller papper, och inte heller fick han tillåtelse att köpa några dagliga förnödenheter. 

Sun har hjärtproblem men har inte fått träffa någon läkare. Även om han skulle få tillstånd att träffa en läkare, skulle denne inte tillåtas att skriva ut mediciner åt honom. Detta ses som ytterligare en form av tortyr som används i arbetslägren. 

CRLW:s ordförande, Liu Feiyue, sade att ett rättsligt förfarande borde ha använts för att undersöka anklagelserna om läckta statshemligheter. CRLW tog kraftigt avstånd från domarna och kräver att Sun och hans dotter ska frisläppas. 

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/28838/
http://www.epochtimes.com/gb/9/12/29/n2769135.htm