Miljardsvindel och oegentligheter på stort statligt kinesisk företag
(Foto: www.sinosteel.com)


Sinosteel, som är ett Fortune 500-företag, har råkat ut för förskingringar på flera miljarder yuan av sina partners. 

Enligt en rapport från Kinas riksrevision som kom den 20 maj har Sinosteels partners tagit 8,8 miljarder yuan från företaget och den potentiella ekonomiska skadan beskrevs som ”chockerande”. 

Sinosteel är ett statligt ägt kinesiskt företag som är råvaruleverantör till Kinas största stålproducenter och gör affärer med många globala företag. Deras vinst för 2010 uppgavs vara 186 miljarder, vilket placerade dem på 352:a plats på Fortune Global 500-listan över världens största företag 2010.

Enligt 21 Century Business Herald har över 10 miljarder yuan försvunnit från Sinosteel under suspekta former. Företaget Zhongyu från Shanxiprovinsen tillskansade sig tidigare 4 miljarder, som var svåra att få tillbaka, och under första kvartalet i år visade sig ett annat privat, Zongheng Steel Group från Hebeiprovinsen, vara skyldigt Sinosteel 6 miljarder. Sammanlagt rör det sig alltså om 10 miljarder yuan som försvunnit. 

I en rapport från caixue.com berättade en oberoende medlem av Sinosteels styrelse att han upptäckt att Zhougyu och Zongheng haft många misstänkta transaktioner med Sinosteel. Exempelvis har vinster för intern handel inom företaget inte jämnats ut, förluster har inte räknats in och försäljningen har överdrivits. 2009 visades till och med Zhongyus förluster som vinster för Sinosteel.

Förutom att företagets partners stulit tillgångar har Sinosteel problem med överdrivna vinster, handelsförluster och lagbrott i samband med investeringar, enligt rapporten från den kinesiska riksrevisionen. 

Sinosteels VD Huang Tianwen avsattes den 13 maj. 

2003 var Sinosteels årliga tillgångar mindre än 10 miljarder yuan. 2010 hade den siffran växt till över 180 miljarder. 

Den 10 oktober 2010 kunde man läsa i en post på den populära kinesiska bbs:en Qiangguo att dubbelräkning inom bokföringen var en öppen hemlighet på Sinosteel. Enligt posten expanderade Sinosteel sina försäljningssiffror genom att sälja samma produkt till olika dotterbolag. Exempelvis såldes en produkt till ett av dotterbolagen som i sin tur sålde vidare den till ett annat dotterbolag innan det nådde slutkunden. Vinsterna för denna interna försäljning och kostnaderna tog inte ut varandra i bokföringen, som de skulle ha gjort.

Denna dubbelförsäljning och felaktiga bokföring resulterade i att försäljningsintäkterna sköt i höjden snabbt. Sinosteels vinst på 164 miljarder när man blev ett Fortune 500-företag var i verkligheten bara 40 miljarder, avslöjades det i posten.

– Falsk bokföring är ett mycket allvarligt problem för stora företag som Sinosteel. Den högt uppsatta personalen vid dessa statligt ägda företag och statliga revisionsfirmor konspirerar garanterat. Om man undersöker mutor i samband med detta kommer säkert ännu fler problem att avslöjas, sade professor Frank Xie vid University of South Carolina. Han tillade:

– Vi har skäl att misstänka att andra statligt ägda företag i Kina har samma problem. 

Eftersom Kinas BNP är nära kopplat till hur de statliga företagens vinster ser ut kan det betyda att Kinas BNP har överdrivits.

– Världen borde kräva att Kinas BNP-siffror värderas om, föreslog Xie.

Översatt från engelska