Miljardär bedömer Kinas tillväxt som kraftigt överskattad
Investeraren Wilbur L Ross Jr. menar att Kinas officiella tillväxt inte stämmer överens med verkligheten. (Skärmdump/Epoch Times)


Siffrorna för Kinas BNP-tillväxt har hänfört världen i åtskilliga år. Nu påstås den ligga på cirka sju procent, betydligt under de 14 procent procent som uppgavs 2007. Men insikten om att siffrorna är mer fantasi än verklighet når allt fler, inte minst kineserna själva som i år ställts inför börskris och ekonomiska reformer. Vissa menar att den kan ligga nere på fyra procent.

Wall Street-miljardären Wilbur L Ross Jr, ordförande och chief strategy officer på WL Ross & Co på Manhattan, sade i en intervju med Epoch Times i New York, i slutet av september att Kinas officiella tillväxtsiffror är klart överskattade.

Den kinesiska ekonomin växer helt uppenbart inte med någonting i stil med sju procent. I flera år har vi känt att dessa siffror är mycket, mycket generösa.

Ross menar att vid betraktande av konkreta faktorer som konsumtionen av elektricitet, naturgas och olja, liksom byggmateriel som cement och stål, och försäljningen inom telekom och detaljhandel, så är bilden en annan. Inte heller Kinas export motsvarar de officiella tillväxttalen.

”Den kinesiska ekonomin växer helt uppenbart inte med någonting i stil med sju procent. I flera år har vi känt att dessa siffror är mycket, mycket generösa.”

Om du tittar på alla dessa indikatorer så är det ingen av dem som växer med en takt som motsvarar sju procent. Han bedömer att Kinas verkliga BNP-tillväxt ligger under fem och kanske till och med under fyra procent. Andra bedömare menar att Kinas BNP faktiskt stod helt still det första kvartalet i år.

Då använde de ändå samma uppgifter om godsvolym på järnväg, elkonsumtion och hur mycket bankerna lånat ut, som landet premiärminister Li Keqiang använde för att påstå att ”Kina är världsekonomins tillväxtmotor”, vid Världsekonomiskt forum i Dalian, 9 september.

Dessa tre faktorer använde premiärministern i vad som kallats ett ”Li Keqiang-index” för att han tyckte att de officiella uppgifterna var för otillförlitliga. Och just den uppfattningen verkar han inte vara ensam om.

Här finns hela intervjun med Wilbur L Ross Jr. (på engelska):