Militärövningar med Ryssland ställs in


EU:s utrikesministrar betonade i förra veckan att den ryska inmarschen i Georgien har förändrat bilden av Ryssland som en internationell aktör. Agerandet i Georgien är oacceptabelt och ett brott mot folkrätten. Det här kommer att få konsekvenser för Moskvas relationer med omvärlden.

Den svenska statsministern Fredrik Reinfeldt säger i ett pressmeddelande från Statsrådsberedningen:

– Under rådande krisläge anser regeringen att det tills vidare inte är aktuellt för Sverige att genomföra militärövningar med Ryssland eller besöksutbyte med enskilda ryska militärförband. Ett svenskt örlogsbesök som planerades i rysk hamn i september ställs in.

Han menar också att de ryska trupperna måste upphöra med verksamhet som destabiliserar Georgien, såsom förstörelse av infrastruktur eller blockering av viktiga vägar. Planen för vapenvila måste genomföras snabbt och fullt ut, bland annat måste de ryska trupperna dra sig tillbaka bakom den linje de höll innan fientligheterna inleddes och den humanitära hjälpen måste släppas fram till civilbefolkningen.