Militärläkare avslöjar rutinerna för organsskörd i Kina
(Bildmontage: The Epoch Times)


Följande innehåller intern information om det kinesiska kommunistpartiets organstölder från Falun Gong-utövare med militära resurser. Rapporten har givits till amerikanska Epoch Times av en militärläkare från Shenyang som tidigare har uttalat sig om kkp:s organstölder. 

Kompletterande information om organskörd från Falun Gong-utövare.

I slutet av förra månaden [april 2006] gjorde jag ett uttalande om behandlingen av Falun Gong-utövare i Shenyang och några andra regioner i Kina. Här kommer jag att blottlägga ytterligare information för att underlätta för det internationella samfundet att hjälpa till att stoppa denna verksamhet.

För närvarande är den största svårigheten att samla bevis om organstölderna. Bristen på bevis hindrar de relevanta organisationerna utomlands att hjälpa till att lösa probemet.

När det gäller insamlandet av bevis, kan jag presentera den översikt av myndighetsprocessen som jag har mött, i hopp om att de relevanta organisationerna kan lära sig av den. Av säkerhetsskäl kan jag inte blottlägga hela processen. Här kommer jag att beskriva delar av den.

1. Organskörd under tvång

På ett övergripande plan finns det två typer av transplantatkällor; frivilliga och ofrivilliga. Men enligt regeringen är alla organgivare frivilliga. Vad betyder detta? Det betyder att Falun Gong-utövare och andra fängslas under sina riktiga namn, men när det gäller organtransplantationer används falska namn. Med andra ord skapas falska identiteter. All falsk information som skapas är tillgänglig och ett formulär för frivillig donation skrivs under (givetvis är underskriften falsk). Jag har påträffat över 60 000 sådana dokument med falska underskrifter. I alla dessa dokument står det att personen i fråga frivilligt går med på en transplantation och att alla konsekvenser bärs av donatorn. En del av formulären gäller även för hjärttransplantation. Många underskrifter är gjorda med samma handlstil.

Dessa dokument sparas i 18 månader och måste därefter förstöras. Under tiden förvaras de hos militären på regional nivå. För att få granska dokumenten krävs tillåtelse från det kinesiska kommunistpartiets lokala topptjänstemän. Värt att nämna är att under hela processen med en transplantation kommer alla dokument att förstöras inom 72 timmar om operationen inte lyckas. Alla dokument och kroppen (ibland även en levande person) måste kremeras och kremeringen attesteras av den militära ledningspersonalen. Den militära personalen har ett tillstånd från kkp:s militära kommitté.

2. Organ plockas ut från levande kroppar

Varje person som utses till organkälla förflyttas från fängelset, arbetslägret eller koncentrationslägret. I samma stund förlorar personen sitt namn och tilldelas en kod vilken sammanlänkas med en falsk identitet. Personen får höra att hon eller han skall genomgå en medicinsk undersökning. Undersökningen följs av lokalbedövning, sedan plockas organen ut från den levande kroppen. Av säkerhetsskäl uteslutes informationen om militärledningens personal.

3. Varför skiljer sig den offentliga statistiken från verkligheten?

Många människor ger akt på den av regeringen publicerade statistiken. Faktiskt överstiger de hemliga organtransplantatonerna många gånger de siffror som publiceras av regeringen. Om regeringen till exempel säger att det finns 30 000 fall årligen, så är den verkliga siffran omkring 110 000. Det finns  ett överflöd av organkällor och det är också orsaken till att priserna för organtransplantation har sänkts. Många sjukhus står under den militära jurisdiktionen, och medan de rapporterar några transplantationer offentligt, gör de ett stort antal transplantationer i hemlighet. Den verkliga siffran är många gånger högre än regeringens statistik. Som jag sade tidigare, betraktas inte de som gör operationen, ”organdonatorerna” som människor utan som djur. När de gör ingreppet för första eller andra gången, är de skakiga och nervösa, men efter att ha gjort tusentals operationer, förändras allting. De blir avtrubbade i frågan om att plocka organ från levande människor och kremeringen efteråt.

Sedan år 2000 görs över 85 procent av världens organtransplantationer med organ från levande donatorer i Kina. Denna siffra kommer från ett dokument hos den militära kommittén. Några få människor befordrades till generaler för sina ”framgångar” inom detta område.

4. Övervakning och handhavande av bevis

Som jag sade tidigare hanteras organtransplantationerna av militären. Detta system överträffar i mycket hög grad regeringens makt. Så fort någonting hemligstämplas inom det militära, är det omöjligt att skaffa sig någon ytterligare information, och jag är säker på att alla förstår hur ett militärsystem fungerar. Så vi måste skifta fokus till att se de många militära anläggningarna. Dessa är de verkliga koncentrationslägren.

Detta är allt jag kommer att säga vid den här tidpunkten. Jag ber om ursäkt att jag på grund av säkerhetsapekter inte kan gå närmare in på detaljer.

…..En äldre militärläkare från Shenyang