Militärer lämnar det kinesiska kommunistpartiet
Frivilliga för Global Service Center for Quitting the CCP håller upp en plansch med texten "Vi välkomnar officerare och värnpliktiga att lämna kinesiska kommunistpartiet." (Epoch Times)


Nyligen uppmanade en soldat som kallar sig ”Arméns röst” alla före detta och nuvarande soldater att lämna kommunistpartiet. Detta med anledning av den rörelse för att lämna kommunistpartiet som utlösts av boken ”Nio kommentarer om kommunistpartiet”. Många inom armén och före detta militärer har också följt uppmaningen och meddelat att de lämnar kommunistpartiet. Den 5 augusti gjorde nio officerare och meniga ett gemensamt utträde ur kommunistpartiet. Ungefär samtidigt gjorde några officerare och armépersonal ett uttalanden om att de lämnade kommunistpartiet.

En officerare av lägre rang vilken tidigare arbetat i den 38:e armégruppen skrev i sitt uttalande angående sitt utträde: ”Jag har varit en soldat i reserven sedan 1999. Jag insåg genom mitt liv i det militära och vad jag sett och hört i samhället att det är ett ondskefullt parti, en fascistisk feodalistisk politisk grupp, ett politiskt redskap som säljer ut vårt moderlands framtid och förslavar det kinesiska folket. Den kinesiska armén har reducerats till att tjäna kommunistpartiet, deras familjer och hantlangare. I och med detta uttalande lämnar jag kinesiska kommunistpartiet.”

Shuntian Wang, familjemedlem till en officerare i Xinjiangs militärkommando sade att han insåg kommunistpartiets onda karaktär för många år sedan och lämnade partiet, ”Kommunistpartiet är orsaken till alla katastrofer som drabbat det kinesiska folket. Låt oss följa himlens mandat och svepa bort kommunistpartiet från Kina.” Som svar på uppmaningen från ”Arméns röst” planerar han att säga till alla officerare och soldater han känner att inte bistå kommunistpartiet i deras massaker på det kinesiska folket.

Officerare och meniga från andra artillerigruppen lämnar kommunistpartiet:

”Jag bedyrar att jag redan insett kinesiska kommunistpartiets (KKP) onda karaktär och meddelar att jag från och med nu utträder ur kinesiska kommunistpartiet och dess organisationer och kommer inte att vara en soldat som bara tjänar KKP. Jag ser det kinesiska folkets grundläggande intressen som något av högsta värde och stödjer förstatligandet av militären. Jag lovar att ansluta mig till det demokratiska Kinas armé vid lämpligt tillfälle i framtiden. Jag lovar att vid rätt tillfälle ansluta mig till den armé som fokuserar på att förinta kinesiska kommunistpartiet. Även om jag skulle vara oförmögen att delta i rörelsen för att eliminera kommunistpartiet lovar jag att inte skjuta på folket som krossar kommunistpartiet och aldrig tjäna som ett ondskefullt redskap som förtrycker de som avlägsnar kommunistpartiet.”

Edsvurna: ”Sammanlagt nio personer, inklusve officerare Zhang, sergeant Chen, Sergeant Li, och andra sergeanter från andra artillerigruppen.”

Edsvurna: ”Veteraner i 256e regementet (arméenhet 32362, element 89), 86e divisionen, 31a armegruppen i Qujiang.”

Edsvuren: ”Arméenhet 38396 i Södra havsflottan”

Edsvuren: ”Liu Yuan i en serviceenhet tillhörande en flygplansgrupp under Huadongs militärkommando.”

Edsvuren: ”Hjärta klart som vatten”

Edsvuren: ”Odödlig i strid”

Vid pressläggning uppgick antalet personer som öppet meddelat sitt utträde ur kinesiska kommunistpartiet på Epoch Times webbsajt till 24 miljoner.

Översatt från version