Mikrovågsugnar tar kål på matbakterier
Forskare vid University of Florida har upptäckt att man genom att sätta in köksvampar och disktrasor i mikrovågsugnen under två minuter dödar 99 procent av de allvarliga matbakterier som orsakar sjukdomar. (Foto: Tim Boyle/Getty Images)


Nu kan mikrovågsugnen göra mer än att bara värma upp rester – den kan också hjälpa till att hålla sjukdomar som sprids via maten borta.

Forskare vid University of Florida har upptäckt att mikrovågsugnen kan döda eller inaktivera 99 procent av de levande patogena organismer som finns i kökssvampar och disktrasor genom att de sätts in under två minuter på full effekt.

Kökssvampar och disktrasor är grogrund för tillväxt och vanliga bärare av bakterier och virus som E coli och salmonella som orsakar sjukdomar via maten. Miljöprofessorn Gabriel Bitton, ledare för forskningsteamet, säger att mikrovågsugnen, som finns i över 90 procent av de amerikanska hushållen, är ett ”mycket kraftfullt och billigt verktyg” för att sterilisera dessa produkter och förebygga sjukdomar som sprids via mat.

Bitton och hans medarbetare, anestesiologiprofessorn Richard Melker och Dong Kyoo Park, doktorander i biomedicinsk teknik, publicerade sina upptäckter i decemberutgåvan 2006 av Journal of Environmental Health.

I experimentet dränkte de svampar och disktrasor med smutsigt vatten innehållande en blandning av fekala bakterier, virus, parasiter och bakteriesporer, bland annat sporer från Bacillus cereus.

Sporerna från Bacillus cereus användes som substitut till sjukdomsalstrande parasitiska protozoer. De bakteriella virusen ersattes med sjukdomsalstrande virus som norovirus och hepatit A-virus.

Forskarna använde en vanlig mikrovågsugn och satte in svamparna och trasorna under olika lång tid. De vred sedan ur vattnet och bestämde halten mikrober i vattnet för varje test. Informationen jämfördes med vatten från svampar och trasor som inte hade körts i mikrovågsugnen.

Resultaten var övertygande. Efter två minuter i mikrovågsugnen hade 99 procent av de levande patogena organismerna dödats eller inaktiverats. Bacillus cereus tog dock längre tid på sig – omkring 4 minuter – för att bli helt inaktiverat.

Bitton sade att värmen som genererades när mikrovågorna rörde om vattenmolekylerna var den faktor som dödade de patogena organismerna, inte mikrovågsstrålningen. Från dessa resultat drog Bitton och hans kollegor slutsatsen att folk borde köra sina disksvampar och disktrasor i mikrovågsugnen för att desinfektera dem, istället för att lägga dem i diskmaskinen, vilket bara tvättar dem.

Forskarna varnade för att man bara ska sterilisera sina tvättsvampar i mikrovågsugnen när de är helt blöta, för att undvika brandrisken, och vara försiktiga när man tar ut de varma svamparna och trasorna efteråt.

Enligt Världshälsoorganisationen finns det bara i USA uppskattningsvis 76 miljoner fall av sjukdomar som sprids via maten vilket resulterat i 325 000 sjukhusvistelser och 5000 dödsfall varje år. Smitta i maten resulterar också i vårdkostnader och kostnader för produktionsbortfall på 35 miljarder dollar varje år.

Forskarna upptäckte också att mikrovågsugnen kan användas för att sterilisera använda sprutor, även om det tog 12 minuter för att inaktivera sporerna från Bacillus cereus.

Forskarna menade att mikrovågor också kan användas för att bekämpa bioterrorism. Efter att ha använt en dos sporer från B cereus torkade på ett kuvert som ersättning för mjältbrandssporer, sade Bitton att de kunde döda 98 procent av sporerna efter 10 minuter i mikrovågsugnen.

Översättare: Anders Rastin