Mikrovågor - hot mot både sparv och människa
En sparv sitter i ett mandelträd i Indien, Srinagar, Kashmir. (Foto: Tauseef Mustafa/AFP)


Sparven kan bli en utrotningshotad fågelart på grund av strålning från mobilsändare visar en indisk studie. Det finns många studier som visar på sambandet mellan strålning och symptom också hos människan.

I Indien har forskare upptäckt att sparvarnas ägg inte kläcks normalt när fåglarna häckar i närheten av mobilsändare, ibland kläcks de inte ens efter en månad. Den normala tiden brukar vara 10 till 14 dagar.

Det oroväckande är att det är svårt för de häckande sparvarna att finna andra ställen att häcka på i de ”fågelovänliga” moderna städerna, rapporterar den indiska tidskriften DNA.

– Elektromagnetisk strålning från mobilsändare stör sparvar och andra småfåglar, säger miljöforskaren Sainudeen Pattazhy, ordförande i Kerala Environmental Researchers’ Association (Kera).

Strålningen som har frekvens mellan 900 och 1800 MHz kan skada kycklingarnas skalle och de tunna äggskalen.

Under den ett år långa studien i Kerala har man funnit att antalet sparvar som vetenskapligt klassificeras som Passer domesticus, har sjunkit drastiskt.

Man anser att just sparven är i fara på de utrotningshotades lista och för närvarande står de lägst ner på listan över djur som behöver skyddas av International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN, (Internationella naturvårdsunionen).

Miljöorganisationen Kera vill se en ändring här och förespråkar att sparvarna ska föras in på de utrotningshotade arternas lista.

När det gäller människan finns det många studier som visar på sambandet mellan strålning och besvärliga symptom.

I en artikel i tidskriften Örebro ETC, tar man upp om en del studier kring strålning som gjorts. Enligt ETC har organisationen Powerwatch listat 43 studier där man i 74 procent funnit samband.

En miljöhälsorapport från Socialstyrelsen år 2001 visade att 300 000 personer hade fått symtom av elfält/mikrovågsstrålning. Över 500 personer är så kallade mastflyktingar.

En temo-undersökning som genomfördes 2007 visade att 10 procent av Sveriges befolkning får symptom av sin mobiltelefon såsom stickningar, yrsel, hudrodnad och huvudvärk.

William Hendeberg som är medlem i Elöverkänsligas Lokalgrupp i Örebro, berättar att allt mer forskning visar på tydliga hälsorisker med framförallt mikrovågsstrålning från mobiltelefoner, mobilsändare, trådlösa nätverk, trådlösa telefoner.

Samtidigt ökar störningar som uppfattas som psykosomatiska såsom kronisk trötthet, inre oro, rastlöshet och utbrändhet. Barn och ungdomar är en extra utsatt grupp som mår allt sämre, menar Hendenberg.

Enligt tidskriften The Independent har den franska regeringen vidtagit åtgärder för att förbjuda försäljning av mobiltelefoner till barn under sex år och man kommer att införa nya gränsvärden för strålning från telefoner och göra det obligatoriskt för telefoner att säljas med hörlurar, så att användarna kan undvika bestrålning av huvudet och hjärnan.

Det franska ministeriet varnade nyligen för att ”mobiltelefonianvändningen ökar i snabb takt bland ungdomar” och varnar för att ungdomar kan vara ”känsligare eftersom deras kroppar fortfarande utvecklas”. Barnets huvud är mindre och deras skallben tunnare.

Den kanadensiska hälsomyndigheten i Toronto (Toronto’s Department of Public Health) har rekommenderat att barn under åtta endast bör använda mobilen i nödsituationer och tonåringar bör begränsa samtal till mindre än tio minuter. Även det ryska hälsoministeriet varnar ungdomar under 18 år från att använda mobiltelefoner och Israels hälsoministerium har också förespråkat försiktighet.

Frågan är vart människor ska fly för att undkomma strålning. Det finns de som tvingats söka sig ut i ödemarken, men snart finns kanske ingenstans att fly när utbyggnaden av mobiltelefonnäten byggs ut i en allt snabbare takt.