”Migranter kan bygga kommersiella broar”
Dessa två personner, Man-Yan Ng, affärskonsult och Kina-expert och företagaren Vasilios Zoupounidis, som 2011 fick H.M.Konungen Carl XVI Gustafs hederspris Årets Nybyggare - Pionjär, har haft stora framgångar i affärer. Här på ett möte mellan svenska och kinesiska företagare i Stockholm. Foto: Epoch Times


Invandringen kostar inte bara pengar, den ger också intäkter genom ökad export, tillväxt och utlandsinvesteringar. Det skriver forskarna Andreas Hatzigeorgiou och Magnus Lodefalk på DN debatt.

Den allmänna opinionen lutar åt en mer kritisk inställning till invandringen, troligen på grund av att den ofta beskrivs som en kostnad. Men det är missvisande, menar forskarna som baserar artikeln på en omfattande genomgång av befintliga rapporter.

”Migranter kan bidra till att bygga kommersiella broar mellan sina nuvarande hemländer och sina födelseländer”. Till exempel bodde 29 000 kineser i Sverige förra året och hjälpte svenska företag att etablera sig på den kinesiska marknaden.

En enprocentig ökning av invandringen från ett land leder till en ökning av utrikeshandeln med cirka 0,2 procent. Företag som anställer ytterligare en utlandsfödd kan öka exporten med 1-3 procent, skriver forskarna.

Hatzigeorgiou och Lodefalk vill ta tillvara invandringens betydelse för ekonomin genom att stimulera arbetskraftsinvandringen, inte skärpa den som regeringen föreslagit, och underlätta för utlandsinvesteringar. De förespråkar också införandet av så kallade extratjänster inom den offentliga sektorn, för utlandsfödda som kan förbättra svenska företags affärer i andra länder.