Metoder mot mobbning skrivs in i lag


Skolor ska vara skyldiga att använda beprövade metoder mot mobbning. De metoder som av forskningen anses verksamma ska listas i skollagen. Det uppgav skolminister Jan Björklund på folkpartiets riksmöte i Örebro på söndagen.

-Nästan alla skolor i Sverige har olika mobbningplaner, men sanningen är att vi vet i väldigt lite utsträckning vilka som fungerar av alla metoder som används, sade han.

-På rätt många skolor lägger man ned rätt mycket kraft men det ger ingen effekt. Men på andra skolor har man bra metoder. Så det gäller att använda de som fungerar.

Regeringen har avsatt 40 miljoner kronor för att skolverket ska kartlägga vilka metoder som är bäst. Björklund räknar med att underlag för att göra en lista kan vara klart nästa år. En ny skollag kommer sannolikt i slutet av 2008 eller 2009.

På Lärarförbundet är man måttligt förtjust i förslaget.

”Det är bra att man tar reda på vilka metoder som verkligen fungerar mot mobbning. Men att genom ett totalförbud detaljstyra vilka metoder som ska användas riskerar regeringen att förhindra utveckling på området”, säger Eva-Lis Preisz, ordförande i Lärarförbundet i ett pressmeddelande.