Mest strålning inomhus


Det finns många strålningskällor. Fortfarande finns radioaktiva ämnen från Tjernobylolyckan 1986 och från 1960-talets kärnvapentester i våra svenska marker. Det finns även naturlig bakgrundstrålning såsom radioaktiva ämnen från marken och kosmos samt radioaktivt kalium som finns i kroppen. Personer som går på medicinsk strålbehandling blir naturligtvis exponerade för extra tillskott av strålning. Aktuell forskning visar dock att vi får mest strålning i oss när vi är inomhus.

– Stråldosen kommer från byggnadsmaterialet. Min forskning visar att personer som bor i betonghus med radon erhåller högre stråldoser än de som bor i trähus. Eftersom vi i dag spenderar allt mer tid inomhus, blir vi också mer exponerade för strålning, säger Sara Almgren som skrivit en avhandling om strålning.

Hur mycket strålning en person får i sig, är beroende av var han eller hon bor. Sara Almgren har mätt stråldosen hemma hos slumpmässigt utvalda personer, inne i Göteborg, på landet i Marks kommun och uppe i Hille församling utanför Gävle.

– Det finns en högre aktivitet i marken i Gävletrakten som slår igenom även inomhus. Även nedfall från Tjernobyl-olyckan bidrar med 0,2 millisievert per år. Detta bidrag är dock mycket litet ur strålskyddssynpunkt, säger Sara Almgren i ett pressmeddelande.

Det är alltså en fördel att bo i trähus framför betonghus med radon om man räds den radioaktiva strålningen och det är bättre att bo på västkusten än i Gävletrakten, säger Sara Almgrens forskning.

Sara Almgrens avhandlingen heter: Studies on the gamma radiation environment in Sweden with special reference to 137Cs .