Merparten av oljeföroreningarna är inte de du tror


Olja når havet på olika vägar. Naturligt läckage sker när vatten sipprar genom berg på havsbotten. Oljekonsumtionen ger avrinning från land samt oljeutsläpp från båtar och vattenskotrar. Transporterna ger oljeläckage från tankfartyg, pipelines och olja som spolas ut från fartyg. Utvinning ger oljeutsläpp från oljeplattformar och explosioner när man söker efter olja och gas, framgår av The Ocean Studies Board och Marine Board of National Academy of Sciences.

Medan oljekällan i Mexikanska golfen har varit i fokus för de globala miljöfrågorna i månader, säger experterna att det finns andra, värre brottslingar när det gäller oljeutsläpp som får liten uppmärksamhet.

Data från National Academy of Sciences (Nationella vetenskapsakademin i USA) visar att i genomsnitt står oljeutsläpp vid olyckor, såsom BP-katastrofen, för endast 8 procent av de 29 miljoner fat olja som läcks ut i de nordamerikanska haven varje år. Och medan BP-utsläppet kan ändra den siffran för 2010 kvarstår det faktum att andra källor till oljenedsmutsningen är ett mycket mer bestående problem.

Enligt Vetenskapsakademins studie från 2003 (senaste året de har data från), kommer nästan 85 procent av all olja som släpps ut i de nordamerikanska haven årligen – cirka 690 000 fat – från ”landavrinning, förorenade floder, flygplan och små båtar och vattenskotrar.” Åtta procent av föroreningarna kommer från tankfartyg och utsläpp från pipelines.

Deepwater Horizon Response har räknat ut att den mängd olja som läckt ut i Mexikanska golfen var någonstans mellan 35 000 och 60 000 fat per dag sedan den 20 april när olyckan inträffade. Om man använder dessa uppgifter vällde mellan 3 miljoner och 5,1 miljoner fat råolja ut i Mexikanska golfen. Enligt BP:s siffror, per den 13 juli, har nästan 800 000 fat olja hittills samlats in.

Robert Stewart skriver i sin preliminära version av ”Oceanography in the 21st Century” (Oceanografi på 2000-talet) som finns på internet, att den till storleken största källan till olja i våra hav är naturligt läckage från berget. Föroreningarna från dessa läckage står för 46 procent av alla föroreningarna i vatten.

Men vad gäller effekterna är naturligt läckage ett mindre miljöproblem.

– Naturligt oljeläckage är inte utsläpp, de är inte samma sak som oljeutsläpp, säger Jeffrey Short, Stilla Havs-chef vid Oceana, den största internationella organisationen som fokuserar enbart på havets bevarande.

Enligt Short har havsmiljöer som utsätts för oljeläckage anpassat sig till oljan, medan oljeutsläpp vid olyckor blir till plötsliga chocker i systemet. Pipelines kan gå sönder i ett område där havsmiljön och det marina livet är sårbara och inte kan hantera det.

Den näst största källan till olja i våra hav, säger Robert Stewart, är mänsklig verksamhet. Detta inkluderar olja som tvättas bort från vägarna av nederbörden och som hamnar i vattendragen.

Stewart säger att det finns tusentals icke nämnda mycket små ”läckage” från mänsklig aktivitet varje år – sådana utsläpp som när ”någon dumpar fyra liter olja från sin bil på stranden, eller om en båtägare dumpar en liter olja från sin båtmotor i en vik. ”

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/39275/