Merkel och Sarkozy vill ha hårdare EU-regler
Frankrikes president Nicolas Sarkozy och Tysklands förbundskansler Angela Merkel vid en gemensam presskonferens inför krissamtalet om eurozonen på Elysée Palace i Paris den 5 december. (Foto: Julien M. Hekimian/Getty Images)


Under måndagens krismöte kom Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Nicolas Sarkozy överens om tre viktiga förslag: de vill upprätta ett nytt EU-fördrag före mars 2012, införa en hårdare disciplin för alla 17 medlemsländer i euroområdet och stoppa utfärdandet av euroobligationer, något som stöds av alla andra aktörer i det europeiska monetära avtalet.

Enligt deras förslag skulle det nya europeiska fördraget antingen undertecknas av samtliga 27 EU-medlemmar, men om det inte accepteras, bara av länderna i eurozonen medan de övriga länderna kan välja om de vill skriva på.

– Vi har ont om tid, vi är medvetna om allvaret i situationen. Med det här avtalet mellan Frankrike och Tyskland som grund, vill vi handla så snabbt som möjligt. Avtalet är öppet för andra länder, sade Sarkozy vid en presskonferens framför Elyséepalatset i Paris efter en lunch med Merkel.

De två ledarna stödjer tillämpningen av automatiska sanktioner mot EU:s medlemsländer, vars underskott överstiger tre procent av bruttonationalprodukten. EU-domstolen skulle övervaka och ha makt att avvisa budgetar som inte följer treprocentsregeln. Men domstolen kommer inte att ha rätt att förklara ett lands budget för ogiltigt.

– EU-domstolen kommer inte att kunna kontrollera varje budget, utan fastställa om skuldbromsen, förankrad i den nationella lagstiftningen, har implementerats på ett sådant sätt att den följer stabilitets- och tillväxtpakten, sade Merkel efter mötet.

Mötet mellan ledarna för de två största europeiska ekonomierna syftade till att utarbeta en gemensam plan att presentera vid toppmötet för EU:s ledare den 8-9 december i Bryssel. Toppmötet ses som årets sista möjlighet att hitta en utväg för den tilltufsade europeiska valutan och de skuldsatta EU-ländernas rykte. De konkreta förslagen från Merkel och Sarkozy kommer att lämnas i ett brev till EU:s ordförande Herman Van Rompuy på onsdag.

Mötet mellan Merkel och Sarkozy sammanföll med Irlands premiärminister Enda Kennys tillkännagivande av en åtstramningsbudget på 3,8 miljarder euro på måndagen. Den kom en dag efter att Italiens premiärminister Mario Monti uppmanat sitt kabinett att godkänna åtstramningar på 24 miljarder euro för att klara Italiens enorma skuld.

Krisen för euron började 2010, då det framkom att Grekland hade en oväntat stor skuld och bad om ekonomiskt stöd. Därefter behövdes räddningsaktioner i Portugal och Irland medan Spanien balanserar på ruinens brant. Italien, den tredje största ekonomin i euroområdet, är också på gränsen till konkurs.

Översatt från engelska.