Mer motion gör gott för själen
Motion är en färskvara och för att förebygga mental ohälsa är det viktigt att inte dra ner på fysiska aktiviteten, visar en ny svensk studie. (Foto: Sebastian Kahnert/AFP/DPA/)


När det gäller att förebygga mental ohälsa med motion gör man klokt i att bli mer regelbundet fysiskt aktiv. Det går inte att vila på gamla lagrar visar en ny studie från Göteborgs universitet.

Tidigare studier visar att nuvarande fysisk aktivitet förutsäger framtida ohälsa.

För första gången har forskarna tittat på hur en persons förändringar i den fysiska aktiviteten påverkar personens egen psykiska hälsa.

Studien baserades på enkätundersökningar av 3717 personer där de flesta deltagarna var kvinnor inom vårdyrken med en medelålder på 47 år. De följdes upp vid fyra tillfällen mellan 2004 och 2010, och man studerade hur ändringar i fysisk aktivitet påverkade bland annat depression, och ångest.

Träning är en färskvara

Forskarna kom fram till att de största effekterna visade sig hos de som inte rört sig alls och som började bli ”lite aktiv” och att ”effekten av att träna är en färskvara”.

Det finns alltså stora hälsovinster att göra när man blir mer aktiv jämfört med andra. Risken att drabbas av depression, ångest och utmattningsdepression minskar.

Magnus Lindwall, docent i psykologi vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap, och en av forskarna bakom studien uppmanar personer som jobbar med hälsopromotion och med förebyggande av mental ohälsa att vara uppmärksamma på förändringar i fysisk aktivitet.

Minskad aktivitet ger risk för sämre hälsa

– Den som har rört på sig regelbundet men blir mindre aktiv kan ligga i riskzonen, även om han eller hon fortfarande rör på sig mer än många andra. För en person som är inaktiv gäller det med andra ord att börja röra på sig och den som tränar bör fortsätta göra det ungefär lika ofta, säger Magnus Lindwall.

Det som är uppmuntrande är att studien visade på att även små förändringar kan göra stor skillnad på det mentala välbefinnandet.

Däremot kan även den som tidigare varit aktiv i högre grad riskera att må dåligt mentalt om man rör sig mindre än man gjort tidigare, fastslår forskarna.

Studien har publicerats i tidskriften Health Psychology.

Vad är hälsa egentligen?

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri