Mer lönsamt välja arbete före bidrag


Det måste finnas en tydligare morot för den som väljer arbete före socialbidrag, fastslår en statlig utredning.

Enmansutredaren Sture Korpi har på den förra regeringens uppdrag, och med tilläggsdirektiv från den nuvarande, utrett hur fler människor ska kunna gå från socialbidragsberoende till arbete.

I utredningen, som överlämnades till äldre- och folkhälsominister Maria Larsson i dag, förslår han bland annat att det ska bli mer lönsamt att välja arbete före socialbidrag. Arbetsförmedlingen måste bli bättre på att hjälpa personer med socialbidrag och rehabiliteringen måste också förbättras, enligt Korpi.

Utredningen lägger runt 25 olika förslag för att underlätta för personer som lever på socialbidrag att komma in på arbetsmarknaden. Ett är att personer som fått socialbidrag i sex månader ska få behålla en ”bonus” på 1 500 kronor när de får ett arbete. Detta för att det ska vara lönsamt att jobba.

Ett annat förslag är bättre och ”arbetsgivarnära” anknytning till arbetsmarknaden, bland annat med hjälp av en ny yrkesgrupp – jobbagenter – på arbetsförmedlingarna som ska jobba nära företagen.

Arbetsgivarna ska kunna ge så kallade etableringsjobb till arbetslösa som aldrig haft ett arbete.

Regeringen uppmanas också att besluta om riktade insatser för att fånga upp personer som i dag står utanför sjukförsäkringssystemet. Ett nytt grepp i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är att erbjuda vissa jobb i sociala arbetskooperativ.

Vidare föreslås tre veckors praktik för alla gymnasieungdomar, bättre studie- och yrkesvägledning och lärlingsutbildning.

Barn ska kunna tjäna upp till 20 000 kronor på feriejobb, utan att det påverkar socialbidragets storlek.